null Oratie en symposium prof. dr. Annet de Lange: succesvol ouder worden op het werk

PSY_Oratie_AnnetdeLange_16264_head_large.jpg
Samenleving
Oratie en symposium prof. dr. Annet de Lange: succesvol ouder worden op het werk
Op vrijdag 1 november 2019 houdt prof. dr. Annet de Lange haar inaugurele rede in het kader van haar bijzondere leerstoel Succesvol ouder worden op het werk. De oratie vindt plaats om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Voorafgaand aan de oratie vindt het symposium 'Duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn' plaats.

Succesvol ouder worden op het werk: Psychologische perspectieven op zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid

Door achterblijvende geboortecijfers, hogere levensverwachting en stijgende pensioenleeftijd is het thema duurzame inzetbaarheid de afgelopen jaren erg belangrijk geworden. Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over realiseerbare mogelijkheden én voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk te (blijven) functioneren met behoud van gezondheid en welzijn.

Om dit mogelijk te maken, draagt ook de omgeving van de werkende (organisatie, samenleving, overheid) verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd moeten werknemers zelf regie voeren over hun duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van zelfmanagement.

Prof. dr. Annet de Lange zal met haar leerstoel bestaande kennis presenteren en nieuwe kennis ontwikkelen over de thema’s:

  • zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid
  • psychologische perspectieven op succesvol ouder worden op het werk
  • arbeids- en organisatiepsychologische interventies voor duurzame inzetbaarheid

Oratie

De oratie vindt plaats op vrijdag 1 november 2019 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. Voorafgaand aan de oratie vindt het symposium 'Duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn' plaats. Bekijk of download het oratieboekje Succesvol ouder worden op het werk: psychologische perspectieven op zelfmanagement en duurzame inzetbaarheid van werkenden tijdens de levensloop.

Symposium 'Duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn'

Binnen de sector zorg en welzijn beïnvloeden verschillende arbeidsmarkttrends en ontwikkelingen de duurzame inzetbaarheid van zorgverleners. De belangrijkste zijn vergrijzing en ontgroening, en personeelstekorten in bepaalde functies. Verder neemt de behoefte toe aan medewerkers met competenties voor complexere zorg, terwijl de vraag naar laagopgeleide medewerkers daalt. Ook is een taakverschuiving zichtbaar van zorgprofessionals naar mantel zorgers en vrijwilligers.

Door deze ontwikkelingen besteden zorg- en welzijnsinstellingen meer aandacht aan duurzame inzetbaarheid voor behoud van voldoende personeel en om de kwaliteit van de zorg te garanderen.

Tijdens het symposium wordt bovenstaande thematiek uitgelicht met relevante bijdragen vanuit wetenschap en praktijk. 

Programma en aanmelden

12.00 - 13.00 uur: Inlooplunch

13.00 - 13.30 uur: Opening symposium 'Duurzame inzetbaarheid in zorg en welzijn'

  • Prof. dr. Karen van Dam, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie, Open Universiteit
  • Dr. Kees Boele, voorzitter College van Bestuur, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
  • Prof. dr. Theo Bastiaens, rector magnificus, Open Universiteit

13.30 - 14.00 uur: Prof. dr. Tinka van Vuuren

  • Van klacht naar kracht: investeren in duurzame inzetbaarheid door de ontwikkeling van sterk leiderschap van zorgprofessionals en zorgteams

14.00 - 14.30 uur: Dr. Miranda Laurant

  • Samenwerken aan duurzame gezondheidszorg

14.30 - 14.45 uur: Drs. Marloes Damhuis

  • Medewerkers duurzamer inzetbaar door 'Wendbaar aan Werk'

14.45 - 14.55 uur: Pieternel van Heijst BSc

  • Arbeidsmarkt in beweging door samenwerking tussen onderwijs en praktijk

14.55 - 15.00 uur: Afsluiting symposium

15.00 - 16.00 uur: Pauze en ontvangst

16.00 - 17.00 uur: Oratie en inauguratie prof. dr. Annet de Lange Succesvol ouder worden op het werk

17.00 - 18.30 uur: Receptie in bedrijfsrestaurant La Cour

Aanmelden voor de oratie en/of het symposium kan tot uiterlijk donderdag 17 oktober 2019.