null OU hoogleraar neemt initiatief voor landelijke richtlijnen honden in gezondheidszorg

PSY_RichtlijnHondGZ_13678_head_large.jpg
Gezondheid
OU hoogleraar neemt initiatief voor landelijke richtlijnen honden in gezondheidszorg
Op initiatief van Marie-José Enders, bijzonder hoogleraar Antrozoölogie bij de Open Universiteit, heeft het Instituut voor Antrozoölogie een richtlijn ontwikkeld voor de inzet van honden bij dier-ondersteunde interventies. 'Het initiatief moet de risico’s en de wildgroei van incompetente aanbieders helpen tegengaan.' De vakgroep Antrozoölogie van de OU heeft een Nederlandse toepassing gemaakt van de richtlijn zoals die in onder andere Duitsland wordt gehanteerd.

Kwaliteitsstandaard 

Dier-ondersteunde interventies of Animal Assisted Interventions (AAI) in de zorg worden in Nederland steeds populairder. Denk bijvoorbeeld aan de therapeutische inzet van honden bij jongeren met gedragsstoornissen of aan bezoekhonden bij dementerende ouderen. Maar de sector kende nog geen eigen kwaliteitsstandaarden waardoor cliënten weinig garanties hadden dat de aanbieders van die interventies dat op een doelgerichte, professionele en veilige manier doen. Het ontbreken van toezicht of kwaliteitscontrole maakt ook dat het welzijn van cliënten en dieren niet gewaarborgd is. Daarom heeft het Instituut voor Antrozoölogie (IVA) een landelijke richtlijn voor dier-ondersteunde interventies met honden gelanceerd in samenwerking met Nederlandse professionals die al geruime tijd werkzaam zijn in de sector en speciale richtlijn ontwikkeld voor het faciliteren en bewaken van kwalitatief goed werk bij dier-ondersteunde interventies met honden.

Internationaal

De kwaliteitsstandaard sluit aan bij de kwaliteitsbrochures die gebruikt worden in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, maar is aangepast aan de Nederlandse situatie en wetgeving. 

Download de brochure met de landelijke richtlijn voor dier-ondersteunde interventies

Meer over het effect van een huisdier...