null OU-Onderwijsproduct van het jaar: Peerreview software

ALG_AanmeldenOpleiding_13715_head_large.jpg
OU-Onderwijsproduct van het jaar: Peerreview software
Ieder jaar kiest de Open Universiteit op haar interne 'Dag van het onderwijs' het OU-onderwijsproduct van het jaar. Dat is een onderwijsproduct waar in dat jaar aan gewerkt is of nog aan gewerkt wordt en dat de collega’s het beste, het nuttigst en/of het meest belovende idee vinden. Van de negen inzendingen van 2020 werd het product Peerreview software van de Bètafaculteit als winnaar uitgeroepen. Met deze software wil de faculteit het samenwerken tussen studenten beter organiseren en faciliteren.

Peerreview software: samenwerken en feedback

Samenwerkend leren is een vaardigheid die binnen het afstandsonderwijs lastig te organiseren. Studenten noemen dat ook als een van de vaardigheden die te weinig aan bod komt in de OU-opleidingen. En als het aan bod komt, dan is het lastig om het goed te organiseren. Het product Peerreview software speelt in op verschillende belangrijke aspecten rond samenwerkend leren. Het probeert op een intelligente manier de problemen te tackelen die studenten ervaren (meeliften, planning op elkaar afstemmen). Er is nagedacht over privacyaspecten. De tool is ontwikkeld binnen de vakgroep Informatiekunde voor de Master Business Process Management & IT, maar zou in de toekomst ook ingezet kunnen worden in andere opleidingen waar ook in groepen wordt gewerkt. En de grafische weergave laat mooi zien in hoeverre de eigen inschatting van de student overeenkomt met die van de collega-studenten.

Prototypefase

Tijdens de jaarlijkse dag van het onderwijs presenteren de OU-faculteiten aan elkaar de onderwijsproducten waar ze het afgelopen jaar aan hebben gewerkt of nog aan werken. Normaal gesproken, gebeurt dat tijdens een 'onderwijsmarkt'. De OU-medewerkers kiezen vervolgens uit de gepresenteerde producten hun favoriet. Dit jaar vond de verkiezing natuurlijk volledig online plaats. Een vakjury koos uit de negen ingediende producten de winnaar. De winnaar, Peerreview software, zit momenteel in de prototypefase en wordt getest binnen de Bètafaculteit.