null OU ontwikkelt gedragsinterventie tegen gehoorschade bij lager opgeleide jongeren

PSY_Gedragsinterventie_Gehoorschade_17544_head_large.jpg
Gezondheid
OU ontwikkelt gedragsinterventie tegen gehoorschade bij lager opgeleide jongeren
Herrie van machines of verkeer tijdens het werk op de bouw, langs de weg, in de fabriek of de garage. Maar ook de muziek of het geluid bij je games lekker hard aanzetten, of naar een concert gaan waar flink wat decibellen worden gehaald. Sommige geluiden zijn hinderlijk, al wen je eraan, andere geluiden zijn aangenaam, meeslepend zelfs. Maar voor al het geluid dat te hard staat geldt: je kunt er blijvende gehoorschade van oplopen als je geen beschermende maatregelen neemt.

Lagere SES

Voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar met een lagere sociaaleconomische achtergrond (SES), geldt dat nog wat meer. Omdat die een grotere kans hebben om te (gaan) werken in beroepen met lawaaiige omstandigheden. Als je bedenkt dat deze groep jongeren voor een groot deel samenvalt met (voormalige) vbmo-scholieren, dan gaat het om ongeveer de helft van alle jongeren in die leeftijd.

Juist bij deze groep doet de Open Universiteit samen met Veiligheid.nl sinds deze zomer vier jaar lang onderzoek om een gedragsinterventie te ontwikkelen waarmee jongeren gehoorbeschadiging kunnen proberen te voorkomen. Het OU-project, Extending the Earcheck Intervention, haakt aan bij Oorcheck, een site waar je kunt controleren hoe het met je gehoor is. Een belangrijk verschil met Oorcheck is dat het OU-project gericht is op het ontwikkelen van een gedragsinterventie die zich in de praktijk kan bewijzen.

Doelgroep in kaart brengen

Hoe die interventie precies gestalte gaat krijgen, is nog niet duidelijk. Daarvoor moeten de onderzoekers eerst de doelgroep goed in kaart brengen en bepalen welke determinanten (factoren) een rol spelen bij gehoorbeschadiging en gehoorbescherming. Ze werken hierin stap voor stap volgens het zogeheten Intervention Mapping Protocol.

Een belangrijke uitdaging is om de onderzoeksmethoden toe te snijden op de doelgroep. In de praktijk betekent dit dat er begrijpelijke vragenlijsten moeten zijn; die worden in nauwe samenspraak met jongeren uit de doelgroep opgesteld. Promovendus Tjeerd de Zeeuw: 'Deze doelgroep is niet alleen gekozen vanwege het grotere risico op gehoorbeschadiging. We gebruiken dit project ook om meer kennis op te doen over deze jongeren. Het ontwikkelen van de vragenlijsten doen we samen met jongeren, door zogenoemde cognitieve interviews.'

Coronatijd

Omdat het onderzoek gaat over gehoor en harde geluiden, moeten de onderzoekers lawaaiige omstandigheden opzoeken waarin jongeren zich bevinden of begeven. Niet alleen werkplekken maar ook die concerten waar de muziek keihard aanstaat en waar veel mensen bij elkaar zijn. De verzameling van dat soort gegevens is in deze coronatijd onmogelijk. De Zeeuw: 'Ja, dat is wel iets, dat we voorlopig geen jongeren kunnen bestuderen als ze naar een concert gaan'.

Het promotieproject wordt uitgevoerd door de vakgroep Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit. Promovendus Tjeerd de Zeeuw wordt begeleid door dr. Gjalt-Jorn Peters en promotor prof. dr. Catherine Bolman.