null Paper 'IT enabled clinical decision support' als download beschikbaar

INF_paper_ITclinicaldecisionsupport_14839_head_large.jpg
Data Science
Paper 'IT enabled clinical decision support' als download beschikbaar
In het decembernummer 2018 van het Journal of Healthcare Engineering verscheen een artikel van dr. Rogier van de Wetering, verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology. De paper 'IT enabled clinical decision support: an empirical study on antecedents and mechanisms' is nu beschikbaar als gratis download.

Ziekenhuizen, innovaties en informatietechnologie

Moderne ziekenhuizen maken in toenemende mate gebruik van innovaties en informatietechnologie (IT) om de workflow en het klinische traject van de patiënt te verbeteren. Typisch innovatieve oplossingen zijn onder meer patiëntendossiers en klinische beslissingsondersteunende systemen om het besluitvormingsproces van artsen en andere zorgverleners te verbeteren. Op dit moment is het echter nog onduidelijk hoe ziekenhuizen een dergelijk beslissingsondersteunend vermogen in de klinische praktijk kunnen faciliteren en mogelijk maken. 

Onderzoek

De auteur baseert zijn werk op de resource-based view voor organisaties en brengt de notie van IT-competenties naar voren die de nadruk legt op kritieke IT-investeringen en competentieontwikkeling die ziekenhuizen kunnen benutten in hun zoektocht naar verbetering van de klinische beslissingsondersteuning. 
In het onderzoek wordt een model ontwikkeld dat verklaart hoe 'uitwisseling van gezondheidsinformatie' en verbeterde 'informatiecapaciteit' gezamenlijk bijdragen aan de 'klinische beslissingsondersteunende competenties' van een ziekenhuis. Dit onderzoek draagt  bij aan de literatuur over klinische beslissingsondersteuning en biedt waardevolle inzichten in hoe dergelijke innovatieve technologieën en competenties in de ziekenhuispraktijk kunnen worden ondersteund.

Download paper