null Paper 'The cathedral’s ivory tower and the open education bazaar' nu gratis beschikbaar in Open Access

MW_SiliconValley_12390_head_large.jpg
Paper 'The cathedral’s ivory tower and the open education bazaar' nu gratis beschikbaar in Open Access
In het tijdschrift Open Learning: The Journal of Open, Distance and E-Learning verscheen een artikel, van Eyal Rabin, PhD kandidaat en prof. Marco Kalz, beiden van de faculteit Management, Science & Technology en Yoram M Kalman, verbonden aan de faculteit Management en Economie van de Open Universiteit Israël. Hun paper The cathedral’s ivory tower and the open education bazaar – catalyzing innovation in the higher education sector is nu gratis te downloaden.

Zal open onderwijs het traditionele hoger onderwijs vervangen of aanvullen? 

Digitale innovatie in het hoger onderwijs voedt de speculaties over de transformatie van het hoger onderwijs en de toekomstige rol van de universiteiten. Veel van die speculaties bevatten twijfelachtige impliciete veronderstellingen over huidige en toekomstige bedrijfsmodellen in het hoger onderwijs.

In dit conceptueel artikel wordt een innovatiemanagementperspectief gehanteerd om het gebruik en misbruik van het businessmodelconcept in de context van digitale innovatie in het hoger onderwijs kritisch te onderzoeken. Aan de hand van Raymond's metafoor van de kathedraal en de bazaar, waarbij de traditionele commerciële softwareontwikkeling (de kathedraal) wordt afgezet tegen de open-sourcesoftwareontwikkeling (de bazaar).

De auteurs leggen deze relatie in analogie met de relatie tussen 'kathedraalachtige' bedrijfsmodellen in het traditionele hoger onderwijs (bij voorbeeld universiteiten) en 'bazaarachtige' bedrijfsmodellen in het open onderwijs (bijvoorbeeld open educational resource publishers). Vanuit het historische perspectief die we nu hebben op de evolutie van de software-industrie kritiseren de schrijvers het alomtegenwoordige substitutieverhaal van vernieling en ontwrichting van de sector, en stellen zij een alternatief narratief voor van interdependentie en wederzijdse vernieuwende katalyse. De auteurs voorspellen dat ecosystemen in het hoger onderwijs gebaseerd zullen zijn op synergetische relaties tussen organisaties die vele gradaties vertegenwoordigen in het continuüm tussen 'kathedraal-type' en 'bazaar-type' organisaties.

Download het artikel The cathedral’s ivory tower and the open education bazaar – catalyzing innovation in the higher education sector in Open Access.