null Promotie: Het Nieuwe Werken en de veranderende rol van leiderschap

MW_Promotie_Martine_Coun_head_large.jpg
Promotie: Het Nieuwe Werken en de veranderende rol van leiderschap
Organisaties hoeven niet bang te zijn om medewerkers meer vrijheid te geven om te bepalen waar, wanneer, hoe en met wie ze werken, zoals tijdens de Covid-19 crisis. Wel is het belangrijk om in te spelen op de psychologische basisbehoeften van medewerkers. Promovenda Martine Coun, verbonden aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit, onderzocht de gevolgen van Het Nieuwe Werken (HNW) op werknemers en de hierdoor veranderende rol van leiderschap. Op vrijdag 26 februari 2021 om 13.30 uur verdedigt zij haar proefschrift 'New Ways of Working: Empowering HRM practices and the missing link of leadership' aan de Open Universiteit.

Het Nieuwe Werken

Door de wereldwijde Covid-19 crisis wordt sinds maart 2020 massaal vanuit thuis gewerkt. Het Nieuwe Werken (HNW) omvat echter meer dan enkel thuiswerken. HNW is een verzameling van werkstijlen en managementprincipes waarbij medewerkers binnen bepaalde grenzen de vrijheid en ruimte krijgen om te bepalen hoe, waar, wanneer en met wie ze werken. Martine Coun onderzocht hoe medewerkers human resource management-praktijken ervaren die gekoppeld zijn aan HNW en die gericht zijn op meer autonomie en flexibiliteit. Het onderzoek voerde ze uit binnen een aantal organisaties die in de periode tussen 2015 en 2018 met HNW aan de slag zijn gegaan.

Psychologische basisbehoeften van medewerkers

Coun ontdekte dat het management binnen organisaties de neiging kan hebben om vanuit een controlerend perspectief medewerkers aan te sturen. Om innovatie en creativiteit te stimuleren is het volgens haar juist belangrijk om mensen in hun kracht te zetten. Organisaties moeten inspelen op de psychologische basisbehoeften van medewerkers: autonomie, persoonlijke ontwikkeling en verbondenheid. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers erop kunnen vertrouwen dat ze zelfbeschikking hebben in hun werk, dit werk zinvol is, ze impact hebben en zichzelf kunnen ontwikkelen. Bovendien moeten ze zich gesterkt voelen en 'empowered' worden door systemen en processen, leidinggevenden en collega’s.

Leiderschap op afstand

Uniek aan het onderzoek van Coun is de focus op de veranderende rol van leiderschap binnen HNW. Wat gebeurt er als medewerkers meer op afstand en in wisselende teams al dan niet face-to-face werken? Coun concludeert dat werknemers toch enige vorm van leiderschapsondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld door het stimuleren van gedeeld leiderschap, maar ook door in te zetten op transformationeel leiderschap door mensen te coachen en ondersteunen. Of door medewerkers mee te laten beslissen en zelfleiderschap aan te moedigen.

Over Martine Coun

Martine Coun studeerde Arbeids- en Organisatiepsychologie en Bedrijfskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven (B). In 1992 trad zij in dienst bij de Open Universiteit als universitair docent Organisatiekunde. Zij ontwikkelde verschillende cursussen, alle gebaseerd op de principes van afstandsonderwijs en is betrokken bij diverse projecten die didactiek, onderwijs, processen en digitalisering in het afstandsonderwijs combineren. In 2015 startte ze haar promotieonderzoek. Coun blijft werkzaam aan de Open Universiteit als universitair docent. Momenteel is zij betrokken bij onderzoeken naar leiderschap in zelforganiserende teams en de beleving van thuiswerken als gevolg van de Covid-19 pandemie.

'To empower or not to empower, that’s the question', een hoofdstuk uit het proefschrift van Martine Coun, werd onlangs door The Journal of Human Resource Management open access gepubliceerd: 'To empower or not to empower, that’s the question. Using an empowerment process approach to explain employees' workplace proactivity'.

Het volledige proefschrift is beschikbaar als e-book.

Promotie Martine Coun

Martine Coun (1968, Genk, BE) verdedigt op vrijdag 26 februari om 13.30 uur (online) haar proefschrift 'New Ways of Working: Empowering HRM practices and the missing link of leadership' aan de Open Universiteit in Heerlen. De promotores zijn prof. dr. R.J. Blomme, Open Universiteit, Nyenrode Business Universiteit en prof. dr. P. Peters, Nyenrode Business Universiteit. De promotie is live te volgen via www.ou.nl/live.