null Promotie Judith Floor

NW_Waddenzee_JudithFloor_14535_head_large.jpg
Duurzaamheid
Promotie Judith Floor
Judith Floor, verbonden aan de vakgroep Science van de Open Universiteit, verdedigt op 13 april 2018 haar proefschrift, getiteld 'Kennisonzekerheden in natuurbehoud - Analyse van interacties tussen wetenschap en beleid in de Nederlandse Waddenzee'. De verdediging vindt plaats bij de Wageningen University.

Het onderzoek

Kennisonzekerheden zijn een belangrijke uitdaging voor het beheer van natuurbehoud. Hoewel de legitimiteit van wetenschappelijk gefundeerde beslissingen in twijfel wordt getrokken door kennisonzekerheden, is de dominantie van wetenschappelijke expertise op het gebied van natuurbehoud niet afgenomen.

Dit proefschrift verklaart deze paradox door een analyse van kennisonzekerheden in besluitvormingsprocessen rond een geplande motorbootrace, mosselvisserij en zeegrasherstel in de Nederlandse Waddenzee. Er wordt analytisch onderscheid gemaakt tussen drie soorten kennisonzekerheden: onvolledige kennis, onvoorspelbaarheid en dubbelzinnigheid. Een van de belangrijkste factoren die verklaren waarom kennisonzekerheden de dominantie van wetenschappelijke expertise op het gebied van natuurbeheer niet hebben verminderd, is de dominante perceptie van onzekerheid als onvolledige kennis bij zowel wetenschappers als besluitvormers.