null Publicatie 'Modelling global river export of microplastics to the marine environment' beschikbaar

NW_Klimaatadaptatiebeleid_15032_head_large.jpg
Duurzaamheid
Publicatie 'Modelling global river export of microplastics to the marine environment' beschikbaar
In het artikel 'Modelling global river export of microplastics to the marine environment: sources and future trends', dat wordt gepubliceerd in het julinummer 2019 van het tijdschrift Science for the Total Environment, hebben de auteurs, waaronder Jikke van Wijnen en Ad Ragas van de vakgroep Science, een model ontwikkeld om een beter inzicht te krijgen in de export van microplastics van land naar zee.

Over het artikel

Microplastic, dat via rivieren naar de oceanen wordt getransporteerd, is een bron van zorg voor het milieu.

De studie heeft tot doel een beter inzicht te krijgen in de export van microplastics van land naar zee. De auteurs ontwikkelden het Global Riverine Export of Microplastics into Seas (GREMiS) model, een wereldwijd, ruimtelijk experimenteel model voor de analyse van de jaarlijkse export van microplastics naar de kustzeeën. De resultaten tonen aan dat de export van microplastics uit de rivieren varieert tussen de regio's in de wereld, met verschillende hotspots, zoals Zuidoost-Azië, en afhankelijk van het 2050-scenario verdubbeld ('Business as usual') of gehalveerd kan worden als gevolg van een beter afvalbeheer ('Environmental profits').

De modelsimulaties geven aan dat wereldwijd versnippering van macroplastics de belangrijkste bron van microplastics. Het resultaat is sterk afhankelijk van de veronderstelde versnipperingssnelheid. De lozingen van riolering dragen slechts voor 20% bij, variërend van 1% (Afrika) tot 60% (OESO-landen) en nemen tegen 2050 af als gevolg van de verbeterde sanitaire voorzieningen.

De wetenschappers concluderen dat de bestrijding van microplastics in het watermilieu meer regio specifieke onderzoek vereist.

Meer informatie

Meer weten? Raadpleeg het artikel online.