null Publiekscollege: Werk, werk, werk, hoe houden mensen en bedrijven dat vol?

ALG_StudiumGenerale_16173_head_large.jpg
Duurzaamheid
Publiekscollege: Werk, werk, werk, hoe houden mensen en bedrijven dat vol?
Op 5 maart 2020 houdt prof. dr. Judith Semeijn, hoogleraar Duurzaam HRM bij de Open Universiteit, het publiekscollege: Werk, werk, werk, hoe houden mensen en bedrijven dat vol?. Dit college vindt plaats in HuB.Bibliotheek Kerkrade, van 19.00 tot 20.00 uur, en is onderdeel van de Studium Generale-collegereeks door hoogleraren in het academisch jaar 2019-2020, tevens het zevende lustrum, 35 jaar Open Universiteit.

Duurzame inzetbaarheid en loopbanen

In een tijd waarin alles steeds sneller lijkt te gaan, voelen mensen ook ‘druk’ in hun werk. Wat speelt daar nu zoal en wat betekent dit voor de aansturing van mensen en de organisatie van werk? In dit college passeren enkele belangrijke ontwikkelingen de revue. Vervolgens wordt uiteen gezet hoe een meer duurzaam beleid kan helpen om het werk beter vol te houden, en zelfs bij te dragen aan duurzame inzetbaarheid en loopbanen van werkenden, voor menswaardig werk in de toekomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via de website.

Meer informatie over de Studium Generale-collegereeks in de Limburgse Parkstadbibliotheken, en in de rest van Nederland en in Vlaanderen (in de studiecentra van de Open Universiteit) staat op onze website.