null Ragas rapporteur bij EFSA-richtlijn voor beoordeling van risico's van mengsels van stoffen

NW_Ragas_EFSA_12052_head_large.jpg
Duurzaamheid
Ragas rapporteur bij EFSA-richtlijn voor beoordeling van risico's van mengsels van stoffen
De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe richtlijn vastgesteld voor de beoordeling van de risico's van mengsels van stoffen. Ad Ragas, verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology was een van de twee rapporteurs die deze richtlijn de afgelopen twee jaar hebben voorbereid.

Over de richtlijn

De EFSA publiceerde richtlijnen over geharmoniseerde methoden voor de beoordeling van de risico's van gecombineerde blootstelling aan meerdere chemische stoffen voor mens, dier en milieu, en de daarmee samenhangende bevindingen over de cumulatieve beoordeling van pesticiden, aangevuld met een nieuw interactief multimedia-tool. Het tool is ontwikkeld om de belangrijkste resultaten van het eveneens onlangs gepubliceerde rapport over de EU Insights-studie uit 2018 te verwerken. Daaruit bleek dat de bekendheid van chemische mengsels bij het grote publiek in de EU over het algemeen vrij laag is. Het tool is dan ook bedoeld om mensen te helpen een aantal van de belangrijkste kwesties en concepten te doorgronden, zoals 'gecombineerde blootstelling' en 'gecombineerde toxiciteit'.

Ad Ragas: "Ik ben erg blij dat er nu eindelijk regels van de EFSA zijn om de risico's van mengsels van stoffen te beoordelen, want tot voor kort werden chemische stoffen altijd individueel beoordeeld. In werkelijkheid worden mensen echter niet blootgesteld aan afzonderlijke stoffen, maar aan een cocktail van stoffen. Stoffen kunnen elkaars effecten beïnvloeden. Een mengsel kan bijvoorbeeld giftiger zijn dan de afzonderlijke componenten, maar het kan ook minder giftig zijn. Met deze nieuwe regels voor mengsels komt de risicobeoordeling van stoffen beter overeen met de werkelijkheid. Het opstellen van de regels was een moeilijk proces. De regels zijn zeker nog niet perfect en kunnen in de toekomst nog worden verbeterd. Maar het feit dat er nu eindelijk regels zijn, is een erkenning van het probleem en een enorme stap voorwaarts.”

Over Ad Ragas

Prof. dr. Ad Ragas is hoogleraar milieuwetenschappen aan de Open Universiteit en is tevens verbonden aan de afdeling Milieukunde van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op het modelleren van de risico's van chemische stoffen (en andere stressoren) voor de menselijke gezondheid en ecosystemen, met een bijzondere interesse in onzekerheidsanalyse bij risicovoorspellingen.

prof. dr. Ad Ragas