null Reijer Passchier schrijft boek 'Artificiële intelligentie en de rechtsstaat'

RW_Boek_Reijer_Passchier_head_large.jpg
Reijer Passchier schrijft boek 'Artificiële intelligentie en de rechtsstaat'
In februari 2021 is het boek 'Artificiële intelligentie en de rechtsstaat' van mr. dr. Reijer Passchier verschenen. De opkomst van artificiële intelligentie (AI) waaronder machine learning maakt overheden en enkele grote techbedrijven nóg machtiger dan zij nu al zijn. Is onze constitutie daar klaar voor? Volgens Passchier, universitair docent Staatsrecht en rechtstheorie aan de Open Universiteit, niet. In zijn boek legt hij uit waarom en wat we kunnen doen om hier verandering in te brengen.

Meest urgente maatschappelijke uitdagingen

Artificiële intelligentie en de rechtsstaat biedt een overzicht van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen. De opkomst van AI die verdere concentraties van macht veroorzaakt, brengt de rechten en vrijheden van burgers in gevaar. Volgens Passchier profiteert tot op heden vooral het overheidsbestuur van AI. De rechtspraak en de wetgever blijven vooralsnog ver achter.

AI-ready?

Passchier focust zich in dit boek voornamelijk op de constitutionele borging van rechtsstatelijke structuren. De trias politica, checks and balances, legaliteit en soevereiniteit. Is die borging AI-ready? En, zo niet, wat valt daar aan te doen? Het boek 'Artificiële intelligentie en de rechtsstaat' wordt uitgegeven door Boom Juridisch.

Meijersprijs en Van Wersch Sprinkplankprijs

Passchier publiceerde eerder het artikel 'Digitalisering en de (dis)balans binnen de trias politica' (Ars Aequi 69(10), 2020). Dit artikel was een voorpublicatie van een onderdeel van Reijers boek. Hij ontving voor dit artikel In januari 2021 van de Universiteit Leiden de Meijersprijs voor het best gepubliceerde artikel binnen het onderzoeksprogramma 'The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance' en de Van Wersch Springplankprijs.