null Reminder: Online symposium 'De hokjes voorbij' op 18 juni 2021

CW_PSY_Stigmasymposium_Hokjes_12348_head_large.jpg
Samenleving
Reminder: Online symposium 'De hokjes voorbij' op 18 juni 2021
Op vrijdag 18 juni 2021 vindt het interdisciplinaire symposium 'De Hokjes Voorbij' plaats. Voor inclusie van mensen met een psychische aandoening is steeds meer aandacht. Terecht: stigma is een fors probleem waar veel mensen last van hebben. Er is veel kennis over - uit ervaring, de beroepspraktijk en de wetenschap - maar deze kennis blijft vaak binnen de grenzen van vak- en werkgebied.

Stigma rond psychische problematiek

Het symposium biedt deelnemers de kans om over de grenzen van de vakgebieden heen te kijken en de nieuwste kennis op te doen. Drie internationale experts geven elk een keynotelezing over verschillende aspecten van stigma: prof. dr. med. Nicolas Rüsch (Universität Ulm, psychologie), prof. Luna Dolezal (University of Exeter, filosofie) en prof. Imogen Tyler (Lancaster University, sociologie). Daarnaast worden er tien gevarieerde keuzesessies en rondetafelgesprekken aangeboden.
Kijk voor het volledige programma op de website van het symposium.

Stigmatisering van psychische aandoeningen: Gevolgen, onthulling en interventies

Wat is stigma, wat zijn de gevolgen van stigma en welke interventies zijn er om publiek stigma, zelfstigma en structureel stigma tegen te gaan? Nicolas Rüsch, hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universität Ulm in Zuid-Duitsland en adviserend psychiater bij het daaraan verbonden psychiatrisch ziekenhuis, bespreekt in zijn keynotelezing hoe stigma als een zware last voelt voor zowel mensen met een psychische aandoening als de samenleving als geheel. Een van de manieren waarop mensen met een psychische aandoening kunnen omgaan met stigma is door zelf te bepalen in hoeverre zij daar open over willen zijn. Hij gaat daarom in het bijzonder in op interventies die mensen helpen om daar zelf beslissingen over te nemen.

Aanmelden en contact

Aanmelden kan via het online aanmeldformulier.
Vragen? Stuur een e-mail naar: stigmasymposiumdehokjesvoorbij@ou.nl

Datum: vrijdag 18 juni 2021
Tijd: 12.30 - 16.45 uur
Plaats: online
Deelname: gratis, meld je vooraf aan via het aanmeldformulier.
Zie voor meer informatie de website van het symposium 'De hokjes voorbij'

'De hokjes voorbij' is een samenwerkingsverband van de Open Universiteit, Samen Sterk Zonder Stigma, Kenniscentrum Phrenos en Kenniscentrum Destigmatisering en sociale inclusie.