null Samenwerkend leren: weten twee altijd meer dan één?

OW_EducatieveAuteur_13416_head_large.jpg
Leren
Samenwerkend leren: weten twee altijd meer dan één?
Uit onderzoek weten we dat samenwerken in de klas een effectieve aanpak is: twee weten meer dan één. Maar waarom is het effectief? En is het altijd effectief? Vervolgonderzoek laat zien dat bij samenwerking de leerlingen steeds op zoek zijn naar gemeenschappelijke grond. Ze gaan op zoek naar een gedeelde focus op de thematiek en wisselen ideeën en meningen uit. Bij het samenwerkend leren wordt daar de meeste tijd aan gespendeerd. En dit bepaalt, meer nog dan het samenwerken, de effectiviteit.

Hoe organiseer je samenwerkend leren?

Welten-onderzoeker Esther Tan onderzocht hoe je dat zoeken naar gemeenschappelijke grond het beste kunt stimuleren. Ze ontwierp twee scripts om samenwerkend onderzoekend leren te organiseren in de klas. In het eerste script werd klassikaal de opdracht gegeven, vervolgens gingen de leerlingen daar eerst individueel mee aan de slag om daarna in een kleine groep verder te werken. De tweede groep kreeg ook klassikaal de opdracht, maar ging vervolgens eerst in een groepje ermee aan de slag en tot slot werkte ieder individueel verder.

Eerst individueel, dan in groep

Uit de analyse blijkt dat de beste resultaten werden behaald door de leerlingen die het eerste script volgden: de bereikte gemeenschappelijkheid was groter, de resultaten waren beter en de onderzoeksprocessen die ze opstartten waren beter. Het lijkt dus aan te raden om bij groepsopdrachten de leerlingen eerst individueel aan het werk te zetten om daarna in groep verder te werken.

Esther Tan heeft haar onderzoeksresultaten gepubliceerd in het tijdschrift Instructional Science. Als u meer wilt weten over hoe je groepsopdrachten het best kunt organiseren om de gewenste interactie tot stand te brengen, kunt u het artikel downloaden.