null Schakelprogramma Environmental Sciences innoveert

NW_Natura2000_15055_head_large.jpg
Duurzaamheid
Schakelprogramma Environmental Sciences innoveert
Vanaf september 2020 kunnen studenten aan de faculteit Bètawetenschappen de nieuwe cursus NB9804 Research Approaches in Environmental Sciences volgen. Studenten voor deze nieuwe cursus, onderdeel van het schakelprogramma Environmental Sciences – verkrijgen up to date kennis op academisch niveau over complexe – hedendaagse – milieuvraagstukken. Inschrijven op deze cursus is mogelijk vanaf medio mei 2020.

Voor wie bestemd?

Duurzaamheid van onze samenleving is een van de grote uitdagingen van onze tijd. Wellicht wil je een bijdrage leveren aan de transitie naar een meer duurzame samenleving. Dan kan de cursus Research Approaches in Environmental Sciences en het schakelprogramma voor je van belang zijn. Je ontwikkelt de drie competentiegebieden voor de milieuprofessional: diagnose, onderzoek en interventie.

Over de cursus

De cursus is een integratie van een bestaande pre-mastercursus en een bestaande bachelorcursus die een grotendeels vergelijkbare inhoud en opzet hadden. De nieuwe cursus is onderdeel van het bachelorprogramma en het pre-masterprogramma.

Qua inhoud en opzet is de cursus grotendeels vergelijkbaar met de huidige cursus Research Approaches.

Over het schakelprogramma Environmental Sciences

Het schakelprogramma Environmental Sciences is een opleiding die na afronding rechtstreeks toelating geeft tot de masteropleiding Environmental Sciences. Na het afronden van het schakelprogramma heb je voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding te kunnen volgen.

Het schakelprogramma is bedoeld voor alle universitaire wo-bachelors en voor alle hbo-bachelors, die in het verleden hun wo bachelor getuigschrift (of gelijkwaardig diploma) hebben behaald of hun hbo bachelor getuigschrift (of gelijkwaardig diploma).