null Premaster Environmental Sciences

NW_MAES_head_large.jpg

Premaster Environmental Sciences

 • Natuurwetenschappen
 • Deeltijd
 • 15 EC - 60 EC
 • Nederlands
 • 28 uur per studiepunt
 • Bepaal zelf je studietempo
 • Vanaf € 70,33 per studiepunt (zie tabblad Kosten)
 • Academisch jaar 2023-2024
Met een hbo- of wo- achtergrond doorstromen naar de masteropleiding Environmental Sciences? Na afronding van de Premaster Environmental Sciences ben je rechtstreeks toegelaten tot deze master en heb je voldoende kennis opgedaan om de masteropleiding te kunnen volgen.


Voor wie is de opleiding bedoeld?

De premaster is bedoeld voor iedereen die in het verleden een universitaire wo-bachelor, een hbo-bachelor of een wo- of hbo- bachelor-getuigschrift (of gelijkwaardig diploma) heeft behaald.

Competenties

In dit individuele programma staat de ontwikkeling van drie competentiegebieden voor de milieuprofessional centraal: diagnose, onderzoek en interventie. Na afronding voldoe je aan de startcompetenties om succesvol de Master Environmental Sciences (MSc) te kunnen doorlopen.

Milieu en natuur studeren aan de Open Universiteit betekent …

 
 • structuur, maar tegelijk veel vrijheid
 • in je eigen tempo, academisch studeren
 • persoonlijke begeleiding en excellent studiemateriaal
 • studieadvies op maat
 • doorstromen van hbo naar wo met een premaster
 • internationaal erkende universitaire titel Master of Science (MSc)
Esther den Heijer

Student

'Het afstandsonderwijs past bij mij. De docenten zijn altijd behulpzaam en bereikbaar als je daar behoefte aan hebt.' Lees hier het hele artikel in Modulair.

Doorstromen naar de wo-Master Environmental Sciences (MSc) is een prima stap om je als milieuonderzoeker te ontwikkelen. Het realiseren van een duurzame samenleving is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Daarvoor zijn wetenschappelijk geschoolde milieuprofessionals nodig. Professionals met onderzoeks- of innovatietaken, zoals;
- het verwerven van meer kennis over veranderingen in het milieu,
- het onderzoeken van microplastics in rivierwater,
- het bepalen van het duurzaamheidsgehalte van nieuwe energieplannen,
- de klimaatbestendigheid van governance-innovaties in het watermanagement.
 
Je studeert in deeltijd en werkt zelfstandig toe naar de masteropleiding. Daarbij word je begeleid door docenten via online klassen en een elektronische leeromgeving. Er zijn inspirerende themadagen met lezingen en werkbijeenkomsten. Het tempo kun je zelf aanpassen met per kwartiel één, twee of meer cursussen. In overleg met onze studieadviseur maak je een studieplan.

Opbouw

De inhoud en omvang van de premaster wordt individueel, op basis van je vooropleiding, samengesteld.
Wil je meer weten, vraag dan de studiegids aan.
 

Studieduur

Bij een andere dan een milieukundige wo-bachelor-vooropleiding is de studieduur voor de premaster een half jaar tot anderhalf jaar in deeltijd.  
Bij een milieukundige hbo-bachelor-vooropleiding is de studieduur een half jaar in deeltijd.   
Bij een andere hbo-bachelor-vooropleiding is de studieduur één tot twee jaar in deeltijd.

Begeleiding

Onder begeleiding van en in overleg met de studieadviseurs houd je je aan een bepaald studieritme en ontwikkel je academische vaardigheden. Voor de inhoud van de cursussen kun je terecht bij de docent(en).  
Voor hbo-bachelors is aan het einde van het programma de Premaster Research opgenomen. Hier ben je zelf betrokken bij onderzoek en vaker in contact met de docent/onderzoekers en medestudenten. In deze fase moet je rekening houden met bijeenkomsten, in Utrecht, Eindhoven en online.

Tentaminering

De tentamenvorm is cursusgebonden. Meer informatie vind je op de betreffende cursussite.

Digitale omgeving

Elke cursus uit een premaster heeft een digitale leeromgeving met (online) werkcolleges, vraagbaken en discussiefora met actieve deelname van docenten en studenten.

Studiecentra

We organiseren inspirerende themadagen in studiecentrum Utrecht.

Aanmelden

Wil je starten met een premaster, dan kun je vrijblijvend advies aanvragen over je mogelijke toelating. Je wordt dan verzocht kopieën of duidelijke foto’s van je hbo- of wo-diploma(’s) inclusief bijbehorende cijferlijsten te mailen naar studieadvies.natuur@ou.nl. De studieadviseurs geven een advies over de inhoud en omvang van het door jou te volgen programma. Vervolgens kun je formeel toelating aanvragen via de knop Aanmelden. Vraag tijdig (uiterlijk twee maanden voor de start van de premaster) formeel toelating aan.  
 
Nadat je toegelaten bent en de toelatingsbeschikking hebt ontvangen, kun je je aanmelden voor de cursussen. Je meldt je telkens aan en betaalt per cursus.

Starten

Wanneer je kunt starten is afhankelijk van de samenstelling van jouw premasterprogramma (zie Inhoud).
De Premaster Research in Environmental Sciences start twee keer per jaar in september (kwartiel 1) en in februari (kwartiel 3).  
Voor de Premaster Milieuwetenschappen kun je je gedurende het gehele jaar aanmelden.

Toelating

Heb je vragen over het programma en de toelating tot de master MSc Environmental Sciences, dan kun je een adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseurs via studieadvies.natuur@ou.nl.

Vrijstelling

De inhoud en omvang van de premaster wordt individueel, op basis van je vooropleiding, samengesteld. Er is geen sprake van vrijstelling.

Collegegeld

Toelating aanvragen tot de premaster is kosteloos. Ben je formeel toegelaten tot een premaster, dan betaal je voor de cursussen van de premaster dezelfde vergoeding als het wettelijk collegegeld. Het collegegeld wordt berekend per studiepunt en niet per collegejaar. Heb je niet de Nederlandse of Belgische nationaliteit, dan betaal je mogelijk instellingscollegegeld. Het studiemateriaal, de begeleiding en tentamens zijn inbegrepen bij de prijs.
Lees meer over de kosten en mogelijkheden voor studiefinanciering (Levenlanglerenkrediet).

Wat kun je met jouw diploma?

Het werkveld van de academisch milieuprofessional is zeer divers van aard. Denk bijvoorbeeld aan een milieuonderzoeker bij een universiteit of kennisinstituut, een bedrijfsmilieufunctionaris, een milieuconsultant, een beleidsmedewerker bij een overheidsinstelling of een vrijwilliger bij een organisatie die zich bezighoudt met duurzaamheidsvraagstukken. Voor een breed loopbaanperspectief is het van belang dat de opleiding zo goed mogelijk aansluit bij je persoonlijke interesses en kwaliteiten. Hiervoor krijg je volop gelegenheid.

Diploma

Voor elke afgeronde cursus van de premaster ontvang je een cursuscertificaat. De premaster wordt niet afgesloten met een diploma. Wel kun je een dossierverklaring aanvragen.

Titel

Na afronding van de masteropleiding krijg je de titel MSc. De premaster zelf levert geen titel op.

Waardering

In de Keuzegids Universiteiten 2023 scoorde de OU overall tweede van de veertien universiteiten.

Meer informatie

Studeer je momenteel als bachelorstudent aan een hbo of universiteit, dan kun je via Kies Op Maat met een doorstroomminor (samengesteld uit onze Premaster Milieu-natuurwetenschappen of Premaster Research in Environmental Sciences) een deel van het programma volgen. Afronding van de doorstroomminor geeft toelating tot de MSc Environmental Sciences.

Contact

Voor meer informatie over de Premaster en de toelating tot de Master MSc Environmental Sciences, kun je een adviesgesprek aanvragen met onze studieadviseurs via studieadvies.natuur@ou.nl.

Accreditatie

De masteropleiding Environmental Sciences is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO waarborgt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen. Accreditatie is nodig om officieel diploma's te mogen verstrekken.