null Studentendag Cultuurwetenschappen in Vlaanderen

STC_Leuven_16964_head_large.jpg
Samenleving
Studentendag Cultuurwetenschappen in Vlaanderen
Op zaterdag 12 september 2020 wordt de jaarlijkse studentendag Cultuur gehouden in Vlaanderen. Dit jaar is de locatie voor de bijeenkomst het Iers college aan de Janseniusstraat 1 in Leuven. We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan deze dag. Naast een tweetal inspirerende lezingen besteden we de middag aan een mooie rondleiding door de stad Leuven.

Programma 12 september 2020

Zie ook de flyer met de uitnodiging.

  • 10.00 uur - Ontvangst en welkomstwoord
  • 10.30 uur - 'Hoe hedendaagse kunst lezen? 12 iconen van de jaren 1960-2000' - Lezing door Christiane Struyven
  • 11.30 uur - Lezing door prof. dr. Thomas Vaessens (decaan faculteit Cultuurwetenschappen)
  • 12.30 uur - Broodjeslunch
  • 13.30 uur - Stadswandeling: op zoek naar de ideale stad – stadsvernieuwing door de eeuwen heen
  • 15.30 uur - Afsluitende drink

Locatie

Iers college aan de Janseniusstraat 1 in Leuven.

Aanmelden en kosten

Deelnemen aan de dag kan door je per mail aan te melden via nicole.gruisen@ou.nl. De kosten hiervoor zijn € 20,-. Overschrijven naar NL89INGB0004116553 ten name van Open Universiteit, onder vermelding van CW Vlaanderendag + naam.

De studentendag kan worden ingebracht voor de cursus CB2702-Het cultuurwetenschappelijk debat (8 uur).

Inhoud lezing/stadswandeling

Hoe hedendaagse kunst lezen? 12 iconen van de jaren 1960-2000

Hedendaagse kunst wordt vandaag zowel opgehemeld als verguisd. Ze laat zelden onverschillig. Vele mensen kennen deze kunst niet en zijn (te) snel om haar te veroordelen. Ze missen hierbij een kans om toch plezier of herkenning te vinden in deze kunst, die – zoals steeds – een getuigenis is van onze maatschappij. Sedert 1960 is onze wereld aan een razend snel tempo veranderd door overconsumptie, elektronica, massamedia, overweldigende beeldcultuur, feminisme, globalisering, toenemende digitalisering. Kunst heeft deze complexiteit gevolgd. Bovendien is kunst nooit evident en vergt ze altijd een inspanning om begrepen te worden.
Deze causerie toont 12 iconen van hedendaagse kunst van 1960 tot 2000, die de grote stromingen illustreren: pop-art, minimalisme, conceptualisme, arte povera, de Düsseldorf Schule für Fotografie, performance-art, neo-expressionisme, the Young British Artists. Werken van gevestigde artiesten zoals Andy Warhol, Donald Judd, Bruce Nauman, Giuseppe Penone, Bernd en Hilla Becher, Marina Ambramovic, Cindy Sherman, Gerhard Richter, Jean-Michel Basquiat, Marlene Dumas, Louise Bourgeois, Damien Hirst, Andreas Gursky en Rinneke Dijkstra passeren de revue. Tevens volgt een korte analyse van economische tendensen in de kunstmarkt van 1960 tot 2000.

Op zoek naar de ideale stad: stadsvernieuwing door de eeuwen heen

Hoe ziet de ideale stad eruit? Hoe kan je wonen, werken, handel, diensten, ontspanning en verkeer laten samengaan? En welk beeld wil je dat bezoekers van je stad meenemen? Dat zijn niet alleen vragen waar elk stadsbestuur vandaag mee wordt geconfronteerd maar het zijn vragen die steeds opnieuw gesteld worden en waar doorheen de eeuwen een antwoord op werd gegeven. Tijdens deze zeer interactieve wandeling laten we je zien hoe de Leuvense Grote Markt het resultaat is van middeleeuwse stadsplanning en hoe andere straten en pleinen in latere tijden vorm kregen vanuit een welbepaalde visie op de 'ideale' stad. Je leert er om met andere ogen naar je omgeving te kijken en je kan voor jezelf een antwoord zoeken op de vraag: 'Hoe zou jij het hebben aangepakt?'.