null Studie naar het dagelijks milieugedrag van de stadsbewoner

PSY_Milieugedrag_14238_head_large.jpg
Duurzaamheid
Studie naar het dagelijks milieugedrag van de stadsbewoner
Plastic is een serieus milieuprobleem. Naar schatting komt er jaarlijks acht miljoen ton plastic in zee terecht. Met name verstedelijkte gebieden produceren grote hoeveelheden afval die door mismanagement in het milieu terechtkomen. De Open Universiteit start een onderzoek naar het dagelijkse milieugedrag van mensen in grote steden. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het omgaan met plastic. Het onderzoek vindt plaats in twee stedelijke gebieden in Maastricht en in Semarang, Indonesië. Indonesië staat tweede op de wereldlijst van afvalmismanagement. In beide steden zal een relatief schoon stadsgebied en een relatief vervuild gebied onderzocht worden.

Inzicht in context en gedrag

De onderzoekers monitoren het milieugedrag in het dagelijks leven in de twee landen. Dat doen ze via de Experience Sampling Method. De proefpersonen krijgen zeven dagen lang, op wisselende tijdstippen op een dag, via een app een seintje dat ze een korte vragenlijst moeten invullen. De vragen gaan over de situatie waarin ze zich op dat moment bevinden, hun gedachten/gevoelens op dat moment, en hun milieugedrag op dat moment. De onderzoekers willen op die manier enerzijds de contextuele aspecten identificeren die samengaan met milieugedrag en anderzijds de persoonlijke en sociale factoren die samengaan met milieugedrag. Om deze gegevens te verzamelen wordt een app ontwikkeld die ook ingezet kan worden in samenwerkingen op dit terrein met partners zoals UN environment en het Global partnership on Marine Litter.

Hoe los je het afvalprobleem op?

Het is bekend dat de sociale opvattingen (social attitudes) een belangrijk effect hebben op afvalgedrag en de acceptatie van milieumaatregelen. Als meer bekend is over hoe mensen reageren in concrete situaties in hun dagelijks leven en in concrete sociale situaties, kan gerichter gewerkt worden aan het beïnvloeden van de sociale opvattingen en uiteindelijk het afvalgedrag van de stadsbewoners.

De veilige stad

Dit project ‘How to overcome the waste problem? Insights from a daily life study into proenvironmental behaviour in the city.’ maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma De veilige stad. Onderzoekers zijn: Ansje Löhr, Nele Jacobs, Johan Lataster, Lily Fredrix en Melina van Scharrenburg. De eerste resultaten worden begin 2019 verwacht.