STG_Cultuur_1920_head_large.jpg
Studiegids Cultuurwetenschappen
Bent u zich aan het oriënteren op een studie cultuurwetenschappen? Wij willen u graag de informatie aanbieden die u nodig heeft voor het maken van uw studieplannen. Naast de informatie over ons onderwijs en opleidingen die wij op onze website publiceren, bieden wij deze informatie ook aan in een studiegids. In deze gids staat alle opleidingsinformatie, tentamen- en begeleidingsinformatie en een overzicht van de cursussen opgenomen. Wilt u zich aanmelden voor een cursus of opleiding? Dat kan via deze website waarop alle actuele informatie en wijzigingen telkens worden gepubliceerd.

De opleiding start met de Oriëntatiecursus cultuurwetenschappen waarin u kennis maakt met de cultuurwetenschappelijke benadering. Daarna volgen in de propedeuse inleidingen in de disciplines cultuurgeschiedenis, kunstgeschiedenis, letterkunde en filosofie. Ook cultuurwetenschappelijke vaardigheden komen aan bod. Met het diploma kunt u aan de slag in culturele en maatschappelijke organisaties, staf- en beleidsfuncties bij de overheid, of in het onderwijs, de journalistiek of voorlichting.
 

De opleiding biedt een specialisatie in één of twee van de vier constituerende cultuurwetenschappelijke disciplines: cultuurgeschiedenis, filosofie, kunstgeschiedenis of letterkunde. Bij aanvang volgt u vier cursussen uit een aanbod van negen. Vanuit elke discipline worden twee cursussen aangeboden, daarnaast is er één cursus met een sterk interdisciplinair karakter. Alle cursussen hebben het karakter van onderzoekspractica: u verwerft hierbij kennis en inzicht over een specifiek onderwerp, ontwikkelt een analytisch en kritisch denkvermogen en rapporteert over de onderzoeksresultaten in zowel mondelinge als schriftelijke vorm.

Studiegids aanvragen