Over Cultuurwetenschappen

Cultuur gaat eigenlijk over alles wat we als samenleving doen, maken en denken. Over kunst, literatuur, geschiedenis, filosofie, media. Maar ook over de ontwikkeling van denkbeelden, waarden, normen en tradities, en hoe deze ons gedrag van vandaag beïnvloeden.

Als cultuurwetenschapper leer je cultuur te doorgronden en te duiden. Dit is cruciaal om bij te kunnen dragen aan antwoorden op de maatschappelijke vraagstukken van deze tijd, zoals: Hoe creëren we een meer inclusieve samenleving? Wat zijn kansen en bedreigingen van nieuwe technologie? Cultuurwetenschappen aan de Open Universiteit focust op vier hoofdthema’s:

  1. Diversiteit en inclusie
  2. Digitale transities in cultureel erfgoed
  3. Techniek, media en cultuur
  4. Stigma, gezondheid en cultuur