null Studium Generale: publiekscollege over muziek als medicijn

PSY_Muziektherapie_15253_head_large.jpg
Gezondheid
Studium Generale: publiekscollege over muziek als medicijn
Op 5 oktober 2019, tijdens het nationale Weekend van de Wetenschap, houdt prof. dr. Susan van Hooren, bijzonder hoogleraar Vaktherapie aan de Open Universiteit, een publiekscollege over muziek als therapie en de effectiviteit ervan, met name in de zorg. Dit publiekscollege is één van de drie colleges op 5 oktober die de Open Universiteit in het SCHUNCK Glaspaleis in Heerlen organiseert. Deze colleges vormen de aftrap van de Studium Generale-collegereeks door hoogleraren in het academisch jaar 2019-2020, tevens het zevende lustrum, 35 jaar Open Universiteit. Iedereen is van harte welkom, de toegang is kosteloos.

Helpt muziektherapie?

Muziek kan je raken, kan mensen verbinden en kan motiveren. Muziek lijkt ons gedrag of gevoel te veranderen. Maar is dat zo? Is muziek een medicijn? En als we zien dat muziek effect heeft, hoe werkt het dan? In dit college vertelt Susan van Hooren wat de laatste wetenschappelijke inzichten zijn over de effecten van muziek en muziektherapie, en wat de mogelijke werkingsmechanismen zijn.

Studium Generale-programma 5 oktober

Naast het college door Susan van Hooren, vinden nog twee publiekscolleges door hoogleraren plaats in het SCHUNCK Glaspaleis op 5 oktober. Alle colleges worden ingeleid door rector magnificus Theo J. Bastiaens. En na elk college kunnen vragen worden gesteld:

  • 12:00 uur: Is het gebruik van drugs verbonden met de geschiedenis van steden?
    prof. dr. Gemma Blok, hoogleraar Moderne geschiedenis
  • 13:00 uur: Helpt muziektherapie?
    prof. dr. Susan van Hooren, bijzonder hoogleraar Vaktherapie
  • 14:00 uur: Eenzaamheid, wat is er aan te doen (en wat niet)?
  • prof. dr. Arjan Bos, hoogleraar Klinische psychologie

Wetenschap beleven in de pauzes

In de pauzes tussen de colleges kan wetenschap worden 'ervaren'. Zo kan het online platform 'Leer te durven' voor kinderen met angst worden doorlopen en worden beleefd hoe 'augmented reality' wordt ingezet bij leren.

Aanmelden en kosten

Het college is kosteloos toegankelijk. Aanmelden voor de lezing kan via het aanmeldformulier Studium Generale publiekscolleges.

Bekijk ook het artikel en het perroncollege Wat is de kracht van muziek? van Susan van Hooren.

Weekend van de Wetenschap

Tijdens het Weekend van de Wetenschap openen kennisinstellingen (waaronder universiteiten) hun deuren om iedereen die belangstelling heeft voor de wetenschap, kennis te laten maken hiermee.