null Succesvolle SOONER research workshop: self-regulated learning in technology enhanced learning environments

OW_4CID_14196_head_large.jpg
Leren
Succesvolle SOONER research workshop: self-regulated learning in technology enhanced learning environments
Op 9 oktober 2018 organiseerden PhD onderzoekers Renée Jansen (Universiteit Utrecht) en Martine Schophuizen (Welten-instituut, Open Universiteit) in het Teaching Lab van de TU Delft een workshop voor onderzoekers. Onderzoekers van Nederlandse, Vlaamse en Duitse instellingen kwamen er samen en bogen zich over het onderwerp self-regulated learning in digitale en (open) online leeromgevingen.

Open online leeromgevingen

Het doel van de workshop was het samenbrengen van zowel junior als senior onderzoekers, en het mogelijk te maken om op een laagdrempelige manier de verschillende kanten van onderzoek doen met betrekking tot self-regulated learning te bespreken. Specifiek was hierbij aandacht voor dit onderwerp binnen een digitale of (open) online leeromgeving. Vanuit een discussie over de definitie van zelfregulatie binnen deze context kwamen er verschillende onderwerpen aan bod, zoals welke instrumenten zijn er om data te verzamelen, hoe kun je gebruik maken van trace data ofwel log data, deze data analyseren en hoe kun je interventies in een digitale of (open) online leeromgeving vormgeven.

Organisatie overstijgende samenwerking

De workshop werd georganiseerd vanuit het SOONER onderzoeksproject, geleid door prof. dr. Marco Kalz en kon tot stand komen door een samenwerking tussen de Universiteit Utrecht, de Open Universiteit en het Welten-instituut. Het Centre for Education and Learning, het samenwerkingsverband tussen Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit (LDE CEL) onder leiding van prof. dr. Marcus Specht, faciliteerde de workshop.