null Symposium 'Gezonde ecosystemen helpen de maatschappij'

MW_Samenwerking_WardOoms_14969_head_large.jpg
Symposium 'Gezonde ecosystemen helpen de maatschappij'
Ecosysteem… Dit begrip uit de biologie heeft zijn weg gevonden naar de organisatiewereld. In deze context is een ecosysteem een organisatievorm waarin partijen met diverse achtergronden langdurig samenwerken om maatschappelijk relevante doelstellingen te realiseren. Deze samenwerkingsvorm wordt bijvoorbeeld veel ingezet om samenwerking tussen diverse soorten partijen, zoals overheden, burgers, bedrijven en kennisinstellingen, te realiseren. Maar er zijn nog veel vragen rond ecosystemen. Die vragen komen aan de orde tijdens het symposium dat plaatsvindt bij de Open Universiteit in Heerlen op vrijdag 10 juni 2022.

Innovatie en samenwerking

De maatschappij kampt met een groeiend aantal sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Er is behoefte aan een duurzame, inclusieve wereld waarbij waardecreatie uitgaat van het welzijn van mens en dier, een gezond leefklimaat en een evenwichtige economie. Innovatie en samenwerking kunnen een oplossing bieden voor deze uitdagingen. Ecosystemen vormen de meest recente organisatievorm voor het realiseren van open innovatie.

Ecosystemen: kenmerken, effectiviteit, duurzaamheid

Er spelen echter nog veel vragen rondom deze ecosystemen. Wat zijn bijvoorbeeld de kenmerken van deze organisatievorm? Wat is er nodig om ecosystemen effectief te laten zijn? Is er met ecosystemen een organisatievorm gevonden die partijen op duurzame wijze met elkaar verbindt zodat langetermijndoelen behaald worden? Tijdens dit symposium gaan sprekers uit de praktijk en de wetenschap in op de kenmerken en onderleggers van succesvolle samenwerking binnen innovatie-ecosystemen. Ze gaan hierbij onder andere in op het belang van vertrouwen tussen mensen die samenwerken, het belang van de transformatie van strategie en processen, en de rol van technologie in partnerselectie. In een paneldiscussie wordt er bovendien ingezoomd op de benodigde transities in de zorgsector en de potentiële rol van ecosystemen in het bewerkstelligen van deze ontwikkelingen.

Programma

12.15-12.30 uur Ontvangst met koffie, thee en broodjes
12.30-12.40 uur Welkom en opening
Prof. dr. Nadine Roijakkers, hoogleraar Open innovatie
12.40-13.10 uur Organiseren voor ecosystemen: zit de interne organisatie in de weg?
Prof. dr. Ard-Pieter de Man, boardroom consultant en hoogleraar aan de VU
13.10-13.40 uur Bewust leiderschap voor mens en organisatie - bewustwording is de eerste stap
Jos Claessens, boardroom consultant en interim manager
13.40-14.10 uur Bruggen bouwen met technologie
Rolf van Haren, oprichter van The Upgrade Society
14.10-14.20 uur Pauze
14.20-15.00 uur Paneldiscussie, Q&A en afsluiting
Onder leiding van prof. dr. Cornelis Boersma, hoogleraar Sustainable Health en Innovation en CEO en founder van Health-Ecore

Aansluitend oratie

Aansluitend aan het symposium, om 16.00 uur, vindt de oratie plaats van prof. dr. Nadine Roijakkers, hoogleraar Open Innovatie. Haar oratie is getiteld: 'Ecosystemen: Samen, duurzaam, verbonden'.

Aanmelden en online volgen

Het symposium en de aansluitende oratie vinden plaats bij de Open Universiteit, gebouw Pretoria, Valkenburgerweg 177, te Heerlen. Zowel voor de oratie als het symposium kunt u zich aanmelden tot en met 2 juni 2022. De oratie is live te volgen vanaf 16.00 uur.