null Symposium 'Lodewijk Schelfhout. Nederlands eerste kubist'

CW_LodewijkSchelfhout_head_large.jpg
Samenleving
Symposium 'Lodewijk Schelfhout. Nederlands eerste kubist'
Ter gelegenheid van de publicatie van de eerste biografie over Lodewijk Schelfhout, getiteld 'Lodewijk Schelfhout, Nederlands eerste kubist' en geschreven door Lisette Almering-Strik (MA), organiseert Singer Museum Laren een expositie over het werk van Schelfhout van 16 januari tot en met 6 mei 2018. De Open Universiteit biedt in samenwerking met Singer Museum Laren een middagsymposium aan.

Lodewijk Schelfhout

Kunstenaar-graficus Lodewijk Schelfhout (1881-1943), kleinzoon van landschapschilder Andreas Schelfhout, speelde een belangrijke rol in het Nederlandse modernisme. Tussen 1903 en 1913 woonde en werkte hij in Parijs, waar hij collega-kunstenaar Piet Mondriaan introduceerde in internationale kunstcircuits.

Schelfhout, autodidact, entameerde de oprichting van de Moderne Kunstkring (Amsterdam) in 1910. Deze kring werd een platform voor ultramoderne kunst. Zijn werk hing er naast schilderijen van Jan Sluijters en Leo Gestel. Schelfhout experimenteerde volop en creëerde uiteindelijk een eigen grafisch kubisme.

Eenmaal terug in Nederland in 1913 veranderden zijn stijl, werkwijze en thematiek drastisch. Symbolistische, religieuze en romantische kunstwerken, bij voorkeur in droge naald uitgevoerd, kenmerken het late oeuvre.

Als getalenteerd graficus verloor hij na 1918 de aansluiting met de moderne, Nederlandse kunstcircuits, worstelde met zijn artistieke identiteit en zocht inspiratie in Frankrijk. Zijn levenslange voorliefde voor het Zuid-Europese landschap blijkt uit vele droge naalden en aquarellen, zijn beste werk.

Programma 14 maart 2018

  • 13.30 uur - inloop en welkom door Jan Rudolph de Lorm, museumdirecteur
  • 14.00 uur - inleiding door prof. dr. Paul van den Akker, vice-decaan
  • 14.05-14.35 uur - lezing 1: Lisette Almering
  • 14.35-15.05 uur - lezing 2: Marijke de Groot
  • 15.05-15.15 uur - gelegenheid tot vragen/discussie
  • 15.15-15.40 uur - pauze voor koffie/thee
  • 15.40-16.10 uur - lezing 3: Jos Pouls
  • 16.10-16.40 uur - lezing 4: Anne van Lienden
  • 16.40-17.00 uur - gelegenheid tot vragen/discussie en afsluiting
  • 17.00-18.00 uur - borrel

Inhoud van de lezingen

Lezing 1
Lisette Almering, kunst- en cultuurwetenschapper en biograaf van Lodewijk Schelfhout, spreekt over Schelfhouts positie in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Zij geeft inzicht in de gebruikte bronnen voor haar onderzoek, presenteert de meest opvallende uitkomsten van dat onderzoek en licht haar keuze toe voor verwerking ervan in een biografie.

Lezing 2
Marijke de Groot, kunsthistoricus, was redactielid van het kunsttijdschrift 'Jong Holland', deed onderzoek naar schilder-criticus Kasper Niehaus en schreef met dr. Jan de Vries het boek Van sintels vuurwerk maken. Kunstkritiek en moderne kunst 1905-1925 (Rotterdam 2015). Zij vertelt over de rol van Lodewijk Schelfhout en kunstcriticus-schilder Conrad Kickert bij de introductie van de avant-gardekunst uit Parijs en de ontvangst ervan in Nederland.

Lezing 3
Jos Pouls, kunst- en cultuurhistoricus, universitair docent kunstgeschiedenis aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zijn lezing gaat over het spanningsveld tussen de katholieke en de avant-gardekunst tijdens het interbellum. Het kerkelijk oeuvre van Lodewijk Schelfhout wordt in die context geplaatst.

Lezing 4
Anne van Lienden, conservator Singer Laren, zal tijdens haar lezing inzicht geven in de samenstelling van de Singercollectie en het verwervingsbeleid van het museum, meer specifiek ten aanzien van de aankoop van Schelfhouts kubistische werk Rivage, Ardennes in 2014. Ook komt zijn werk in overige museale collecties aan bod.

Studenten cultuurwetenschappen

Bent u student cultuurwetenschappen van de Open Universiteit? Dan levert aanwezigheid bij dit symposium acht studie-uren op voor de module cw-debat.

Deelnemen aan het symposium

Wegens grote belangstelling voor het symposium zijn alle beschikbare plaatsen volgeboekt. Bent u ingeschreven voor de cursus Het cultuurwetenschappelijke debat, dan kunt een mail sturen naar stz.cw@ou.nl en wordt uw aanmelding op een wachtlijst geplaatst. Zodra er een plaats vrij komt ontvangt u hierover een bericht. Deelname kost € 25,-.

Datum: 14 maart 2018

Locatie: Orangerie van Singer Laren, Oude Drift 1, 1251 BS Laren.

Organisatie: Lisette Almering, biograaf Lodewijk Schelfhout