null Themadag Aarde 17 september in Utrecht

NW_Themadag_Aarde_head_large.jpg
Themadag Aarde 17 september in Utrecht
Vier keer per jaar organiseert de bacheloropleiding Milieu-natuurwetenschappen en de masteropleiding Environmental Sciences een themadag in het studiecentrum Utrecht. Deze dagen zijn speciaal bedoeld voor studenten om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over diverse onderwerpen die binnen het vakgebied belangrijk zijn. Ben je geïnteresseerd in het bestuderen van een bachelor of een master? Kom dan naar de Themadag Aarde op 17 september 2022. 

Programma

In het ochtendprogramma kun je luisteren naar een gastspreker, altijd een milieuwetenschapper van een universiteit of kennisinstelling, die actueel onderzoek presenteert. Via deze lezingen krijg je niet alleen zicht op actuele ontwikkelingen, maar ook meer inzicht in de organisatie van onderzoek en de maatschappelijke betekenis van de bevindingen. Vaak volgt er na de lezing nog een workshop, waarbij je met medestudenten en docenten het thema verder uitdiept en bediscussieert. Het thema heeft altijd raakvlakken met meerdere cursussen uit de opleidingen, zodat de milieuwetenschappen als interdisciplinair vakgebied nog duidelijker in kaart worden gebracht.

Tijdens de lunchpauze heb je volop de gelegenheid om met andere studenten, maar ook met docenten te spreken. Studenten kunnen de themadagen ook gebruiken om een colloquium te houden of een poster te presenteren, vaak over actuele onderwerpen.

’s Middags worden parallel aan elkaar groepsbijeenkomsten gehouden voor de cursussen die in dat kwartiel geroosterd zijn. Als er een groepsbijeenkomst is gepland op een themadag voor een cursus waarvoor je ingeschreven staat, dan ontvang je een maand vooraf via de cursussite een oproep tot aanmelding.

Meer informatie en aanmelden

Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van de Themadag Aarde.