null Train the trainer sessies om plastic vervuiling wereldwijd in kaart te brengen

NW_MarineLitter_Karetschildpad_15871_head_large.jpg
Duurzaamheid
Train the trainer sessies om plastic vervuiling wereldwijd in kaart te brengen
Zomer 2019 ontwikkelde de vakgroep Science in nauwe samenwerking met UN Environment Programme een Training voor Trainers over het monitoren van plastic vervuiling op basis van de nieuwe Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean. De ontwikkeling vond plaats in het kader van de jarenlange samenwerking tussen de vakgroep Science en het VN-Milieuprogramma om wereldwijd het probleem van plastic vervuiling aan te pakken.

Over de opzet van de training

De deelnemers worden in het veld getraind om met de juiste methodes kwalitatief goede gegevens te verzamelen over plastic vervuiling. Deze data is noodzakelijk om beleidsvraagstukken te ondersteunen en om antwoorden te geven rondom plasticvervuiling vraagstukken.

Over het belang van de training

Ontwikkelaar en trainer van de training Ansje Löhr: 'Het is erg belangrijk om wereldwijd goede data te verzamelen over de omvang van plasticvervuiling en daarvoor de juiste methodes te gebruiken. Het is fantastisch om op deze manier als Open Universiteit bij te dragen aan capacity building in de wereld'. Gepland is dat de trainingen ook nog in andere delen van de wereld worden gegeven.

Kenia en Indonesië

De training is in augustus 2019 in Kenia georganiseerd samen met WIOMSA - the Western Indian Ocean Marine Science Association en the Kenya Marine and Fisheries Research Institute. In Kenia participeerden vertegenwoordigers uit negen WIOMSA landen.

September 2019 werd de training in Indonesië gegeven en georganiseerd samen met the Coordinating Body on the Seas of East Asia (COBSEA), the Global Partnership on Marine Litter, the Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment from Land-based Activities en co-hosted door the Regional Capacity Center on Clean Seas and the Ministry of Environment and Forestry of Indonesia. In Indonesië namen vertegenwoordigers uit de acht COBESA landen deel.

In totaal waren trainers uit zeven landen betrokken bij het geven van de training op basis van de nieuwe Guidelines for the Monitoring and Assessment of Plastic Litter in the Ocean.