null Uitnodiging alumnimiddag 2018 faculteit cultuurwetenschappen

CW_GezichtOpDelft_Vermeer_Mauritshuis_head_large.jpg
Samenleving
Uitnodiging alumnimiddag 2018 faculteit cultuurwetenschappen
Namens de staf van de opleiding Cultuurwetenschappen zijn alle alumni van harte uitgenodigd tot het bijwonen van onze alumni-middag die op 2 juni 2018 in het Mauritshuis te Den Haag gehouden zal worden.

Programma

Als thema van deze middag is gekozen voor 'rampen', een onderwerp waarvoor de belangstelling van het cultuurwetenschappelijk onderzoek de laatste jaren sterk toegenomen is. Want al is de confrontatie met rampen van alle tijden, in de preventie, bestrijding en doordenking van rampen komt het eigene van een cultuurperiode naar voren. In een drietal korte lezingen zullen enkele facetten van dit onderwerp belicht worden. Zo zal gesproken worden over de Nederlandse omgang met watersnoodrampen, over de religieuze en filosofische reflectie op dergelijke rampen in de vroeg moderne tijd en over Vermeers weergave van de noodlottige ontploffing van het Kruithuis in zijn iconisch geworden Gezicht op Delft.

Daarna zal de gelegenheid geboden worden om onder leiding van een professionele gids de collectie van het Mauritshuis te bewonderen. Naast het besproken schilderij van Vermeer heeft het Mauritshuis immers nog vele andere schilderijen in bezit die naar rampspoed en tegenslag verwijzen.

Deelname en aanmelden

Deelname aan deze middag is kosteloos na aanmelden. U wordt dringend verzocht om bij deelname uw museumjaarkaart mee te nemen naar de alumnidag op 2 juni. Plaatsen zullen op volgorde van inschrijving toegekend worden.

Gelieve de website van het Mauritshuis te raadplegen voor de routebeschrijving en informatie omtrent parkeermogelijkheden.

We verheugen ons op uw komst en hopen u allen in grote getale te mogen begroeten!