null NWO lerarenbeurs voor promovendus Vincent van der Meer

MST_NWO_lerarenbeurs_VanDerMeer_14909_head_large.jpg
Veiligheid
NWO lerarenbeurs voor promovendus Vincent van der Meer
Op 5 september 2018 is de uitreiking van de NWO lerarenbeurs aan promovendus Vincent van der Meer in Den Haag. Vincent van der Meer is als docent verbonden aan de Zuyd Hogeschool, alwaar hij ook zijn onderzoek verricht in het kader van zijn PhD Researcher Digital Forensics. Vincent wordt vanuit de Open Universiteit begeleid door dr. ir. Hugo Jonker en prof. dr. Marko van Eekelen, beiden verbonden aan de vakgroep Informatica van de faculteit Management, Science & Technology. Daarnaast zal hij regelmatig op het Nederlands Forensisch Instituut werken onder begeleiding van Jeroen van den Bos en Harm van Beek.

Digital Forensics

Met de toename van allerlei vormen van cybercrime en de daarmee samenhangende behoefte aan cybersecurity groeit het belang van digitaal forensisch onderzoek. Steeds vaker blijkt onderzoek naar bewijsmateriaal in digitale bestanden of grote hoeveelheid data, de sleutel tot het oplossen van misdrijven. Bovendien groeit de omvang van het te onderzoeken materiaal exponentieel, waardoor geautomatiseerde oplossingen noodzakelijk zijn geworden. Digital Forensics levert oplossingen om grondig en forensisch verantwoord computeronderzoeken en interne fraude onderzoeken uit te voeren. Van der Meer ontvangt de beurs voor onderzoek om digital forensics toekomstbestendig te maken. In het bijzonder richt hij zijn onderzoek op het terugvinden van verwijderde bestanden (het zogenaamde file carving).

Promotiebeurs voor Leraren

Leraren die in aanmerking willen komen voor een promotiebeurs moeten een promotor aan een Nederlandse universiteit zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De keuze voor een onderzoeksonderwerp is vrij. Belangrijk bij het promotieonderzoek is dat de opgedane kennis en onderzoekservaring ten goede komen aan de wetenschap én aan de onderwijspraktijk. Leraren die worden toegelaten, worden voor een periode van vijf jaar maximaal 0,4 fte per jaar vrijgesteld van onderwijs om met behoud van salaris te werken aan hun promotieonderzoek.