null Veel overheidsuitgaven blijven onder de radar van de duurzaamheid

MW_HoudingDuurzaamheid_14971_head_large.jpg
Duurzaamheid
Veel overheidsuitgaven blijven onder de radar van de duurzaamheid

Onderzoek van de Open Universiteit laat zien dat een groot deel van de uitgaven van Nederlandse gemeenten buiten het bereik van duurzaamheidsdoelstellingen blijven. Het onderzoek is gedaan door PhD kandidaat Rob Vluggen, Marc van Pelt MSc., prof. dr. Janjaap Semeijn en dr. Kees Gelderman. In september 2019 werd dit gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift Sustainability. Het artikel Sustainable Public Procurement—External Forces and Accountability is vrij beschikbaar op internet (Open Access).

Over de paper

Overheidsinstanties voelen de noodzaak om duurzaamheid te bevorderen en gebruiken aanbestedingen als instrument om dit te doen. Drie middelgrote Nederlandse gemeenten zijn onderzocht door middel van een uitgebreid documentenonderzoek en 34 semi-gestructureerde interviews. Uit de resultaten blijkt dat de wettelijke druk om duurzaam aanbesteden af te dwingen gering is. Nationale wetgeving, richtlijnen en principes worden als niet-bindend beschouwd, door het ontbreken van sancties in geval van niet-naleving. Daadwerkelijke druk komt voort uit lobbyen door brancheorganisaties en politieke druk van burgers. Gemeenten lijken meer nadruk te leggen op juridische en financiële verantwoording, i.p.v. prestatieverantwoording. De hybride organisatievorm van de inkoopfunctie lijkt de ontwikkeling van duurzaamheid te belemmeren: alleen voor de grotere projecten gelden duurzaamheidseisen, gesteld door gecentraliseerde inkoopafdelingen; kleinere projecten, verantwoordelijk voor 2/3 van de totale uitgaven, worden beheerd door gedecentraliseerde groepen die onder de radar van het duurzaamheidsbeleid blijven.

Download paper

De paper is in open access gratis beschikbaar.