null Verschenen: Governing Climate Change: Polycentricity in Action?

NW_Polycentricity_DaveHuitema_14622_head_large.jpg
Duurzaamheid
Verschenen: Governing Climate Change: Polycentricity in Action?
Dave Huitema, hoogleraar Milieubeleid van de Open Universiteit is een van de redacteuren van het zojuist bij Cambridge University Press uitgegeven boek 'Governing Climate Change: Polycentricity in Action?'. Het boek bevat bijdragen van enkele van 's werelds belangrijkste experts die in maart 2017 op de Open Universiteit bijeen kwamen. Het boek is voor iedereen te downloaden als open access uitgave.

Nieuwe bestuursaanpak klimaatverandering

De aanpak van klimaatverandering kent momenteel een enorme dynamiek. Rondom het internationale klimaatregime, grotendeels gebaseerd op verdragen van de Verenigde Naties (Kyoto, Parijs) ontstaan snel nieuwe en sterk dynamische vormen van bestuur. Vele initiatieven komen van het bedrijfsleven, van maatschappelijke organisaties, of van lokale besturen. Ze lijken spontaan en van onderaf op te duiken, en ze leiden tot een nieuw bestuurspatroon, dat Nobelprijswinnaar Elinor Ostrom als 'polycentrisch' omschreef. Elinor Ostrom was een sterk voorstander van een polycentrische bestuursaanpak en zag deze als de oplossing voor het mondiale klimaatprobleem. Helaas kon ze deze ideeën voor haar overlijden niet meer volledig uitwerken.

Uitleg over en kritische vragen bij polycentrische aanpak

Dit boek pakt deze uitdaging op, maar stelt ook kritische vragen: hoe polycentrisch is de klimaataanpak eigenlijk, kunnen we bepaalde voorspelde patronen (bijvoorbeeld dat steden gaan samenwerken met elkaar) daadwerkelijk in de praktijk waarnemen en zo ja wat zijn dan de te verwachten effecten van deze polycentrische aanpak? De bijdragen zijn geschreven door van enkele van 's werelds belangrijkste experts die in maart 2017 bij de Open Universiteit bijeen kwamen op de Springschool Innovations in Climate governance.

Downloaden

Het boek is als open access uitgave beschikbaar en is interessant voor praktijkmensen en academici die zich bezig houden met bestuurskunde, internationale betrekkingen, de milieuwetenschappen, milieubeheer, enz. Het kan nuttig zijn voor opleidingen op het gebied van milieu en klimaat en voor praktijkmensen die op zoek zijn naar doortastende samenvattingen van ontwikkelingen in bepaalde deelgebieden en sectoren. De Open Universiteit werkt momenteel aan een open access online cursus bij dit boek.

Over Dave Huitema

Dr. Dave Huitema is hoogleraar Milieubeleid aan de Open Universiteit en is daarnaast verbonden aan het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoeksinteresses omvatten milieubeleidsanalyse, beleidsgericht leren en innovatie, beleidsexperimenten en beleidsevaluatie, en het gedrag van beleidsondernemers.

Dr. Dave Huitema