null Video-impressie kick-off event CAROU

ALG_Abstract3_head_large.jpg
Samenleving
Video-impressie kick-off event CAROU
De Open Universiteit is 11 maart 2019 gestart met het Center for Actionable Research CAROU op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Met CAROU gaat de Open Universiteit organisaties begeleiden bij het inzetten van technologische en sociale innovaties via onderzoeksprojecten en onderwijs op terreinen als Smart City, Cyber Security, Smart Industry, Climate Change en Continuous Learning.

Vlog

Op 11 maart 2019 vond de kick-off van CAROU plaats op de Brightlands Smart Services Campus (BISS). De vlog over de aftrap is nu beschikbaar.

Samenwerking voortgezet

Nadat de drie kennisinstellingen Universiteit Maastricht (UM), Zuyd Hogeschool (Zuyd) en Open Universiteit (OU) eerder in een gezamenlijk kennisinstituut samenwerkten in de Brightlands Smart Services Campus, gaan zij hun activiteiten verbreden en starten zij ieder een eigen instituut. De drie instellingen zetten via deze instituten de succesvolle samenwerking in de Brightlands Smart Services Campus voort in de vorm van gezamenlijke projecten. In de nieuwe initiatieven zal nog slagvaardiger (samen)gewerkt worden aan innovaties, onderzoek en onderwijs op het gebied van de digitaliserende samenleving.
Alle drie de kennisinstellingen participeren volop in het ecosysteem op de Brightlands Smart Services Campus, in samenwerkingen en projecten met allerhande daaraan verbonden partijen en in speciale programma’s van de Brightlands Smart Services Campus, zoals Techruption.

Lees ook eerdere berichtgeving