null Waarschuwing voor kortzichtigheid in bestuurlijke en economische besluitvorming

NW_RachelCarsonPrijs_head_large.jpg
Samenleving
Waarschuwing voor kortzichtigheid in bestuurlijke en economische besluitvorming
De economische crisis als gevolg van de corona epidemie verandert de politieke en economische prioriteiten op korte termijn. Het risico is dat langetermijn doelen als klimaat en duurzaamheid van de agenda verdwijnen. Lisanne Groen, onderzoeker bij de Open Universiteit, en twee collega's wijzen erop dat dergelijke kortzichtigheid funest zijn voor zowel het voorkomen van nieuwe epidemieën als het voorkomen van natuurrampen ten gevolge van klimaatverandering. Want beide zaken vragen juist een langetermijnvisie.

Langetermijnfocus nodig om epidemieën aan te pakken

De drie auteurs schreven een beleidsnota waarin ze stellen dat zowel epidemieën veroorzaakt door virusoverdracht tussen dier en mens als klimaatverandering een preventieve langetermijnaanpak vergen. Een aanpak die het probleem bij de wortel aanpakt. Alleen dan kunnen we toekomstige pandemieën en extreme weersomstandigheden en gerelateerde crisis verminderen. Veranderingen in besluitvormingsprocedures en economische mechanismen zijn nodig om de neiging tot kortetermijnfocus in het politieke en economische systeem tegen te gaan. Hoog tijd dus om de werkelijke oorzaken aan te pakken en te werken aan een maatschappij die zich aanpast.

Beleidsnota

Lees de beleidsnota Epidemic Zoonoses And Climate Change: High Time To Tackle Root Causes And Build Adaptive Capacities van Lisanne Groen, Jana Gheuens en Matilda Axelson.