null Wantrouwen, eenzaamheid en onverklaarde lichamelijke klachten

ALG_Abstract_12040_head_large.jpg
Gezondheid
Wantrouwen, eenzaamheid en onverklaarde lichamelijke klachten
Onverklaarde lichamelijke klachten blijken samen te hangen met wantrouwen, eenzaamheid en slapeloosheid. Dat blijkt uit het onderzoek van masterstudente Marianne Vergeer. Aanbevolen wordt dan ook om bij iedereen met medisch onverklaarde lichamelijke klachten na te gaan of er sprake is van wantrouwen, eenzaamheid en slapeloosheid.

Eenzaamheid bij patiënten met de somatisch-symptoomstoornis

Het onderzoek van Vergeer maakte deel uit van een langer lopend onderzoek naar eenzaamheid bij patiënten met de somatisch-symptoomstoornis, dat wil zeggen patiënten die lijden aan klachten waarvoor geen medische of fysieke oorzaak kan worden gevonden. De Open Universiteit werkte voor dit onderzoek samen met de afdeling Medische Psychologie van het Zuyderland Ziekenhuis in Heerlen. 70 patiënten met de somatisch-symptoomstoornis en 112 gezonde controlepersonen vulden eenmalig een aantal vragenlijsten in. Vergeer onderzocht of er een verband was tussen wantrouwen en medisch onverklaarde lichamelijke klachten, en of dat verband verklaard kon worden door eenzaamheid en/of door slapeloosheid.

Wel verband, geen verschil

Uit het onderzoek blijkt dat wantrouwen, eenzaamheid, slapeloosheid en onverklaarde lichamelijke klachten positief met elkaar samenhingen. Het verband tussen wantrouwen en onverklaarde lichamelijke klachten kon gedeeltelijk verklaard worden door eenzaamheid en door slapeloosheid, maar niet door de combinatie van beide. De patiëntengroep gaf meer wantrouwen, meer eenzaamheid, meer slapeloosheid en meer onverklaarde lichamelijke klachten aan dan de gezonde controlegroep. Op het gevonden verband tussen wantrouwen, eenzaamheid, slapeloosheid en onverklaarde lichamelijke klachten verschilden patiënten echter niet van gezonde mensen.

Omdat de richting van het verband tussen de vier variabelen door een cross-sectioneel onderzoek, zoals dit onderzoek, niet kan worden vastgesteld, wordt geadviseerd om dit nog eens te onderzoeken met de Experience Sampling Methode (ESM).

Naar de themapagina Eenzaamheid