null Wat doen microplastics in ons lichaam?

NW_Belleghem_Ragas_Microplastics_MOMENTUM_head_large.jpg
Gezondheid
Wat doen microplastics in ons lichaam?
De vakgroep Milieuwetenschappen van de Open Universiteit neemt deel aan een grootschalig onderzoek naar de gezondheidseffecten van microplastics. Maandag 11 januari 2021 werd de kennisagenda Microplastics en Gezondheid aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven. De belangrijkste boodschap uit de agenda is dat er meer onderzoek nodig is.

5,4 miljoen euro voor onderzoek naar microplastics

De eerste stap naar meer onderzoek wordt genomen door ZonMw, TNO en Health~Holland. 
Zij financieren gezamenlijk het MOMENTUM consortium met een bedrag van 5,4 miljoen euro. Het doel van dit consortium is om de effecten van micro- en nanoplastic deeltjes (MNPs) op de gezondheid van de mens vast te stellen en uiteindelijk te voorkomen. Hiervoor worden allereerst methoden ontwikkeld om MNPs in het menselijk lichaam te analyseren en te meten, om vervolgens te onderzoeken waar in het menselijk lichaam deze plasticdeeltjes eventueel opgenomen kunnen worden. Dit kan via de luchtwegen en het maagdarmkanaal en een van de vragen daarbij is of plasticdeeltjes in het brein of het ongeboren kind kunnen komen. Tot slot wordt ook onderzocht wat de effecten van MNPs zijn op ons afweersysteem. 

Onderzoek Milieuwetenschappen Open Universiteit

De Open Universiteit zal op twee punten bijdragen aan dit grootschalige onderzoek. Onder leiding van Dr. Frank Van Belleghem zal in samenwerking met de Universiteit Hasselt en de Universiteit Wageningen met behulp van geavanceerde technieken worden onderzocht hoe verschillende typen plastic deeltjes door de cellen van de dunne darm migreren. Op basis van deze en andere resultaten zal onder leiding van Prof. Ad Ragas een computermodel worden ontwikkeld dat het gedrag van plasticdeeltjes in het menselijk lichaam beschrijft, met als uiteindelijk doel de risico’s voor de mens beter te kunnen inschatten.

Samenwerkingsverband MOMENTUM

Het MOMENTUM consortium bouwt voort op de 15 baanbrekende projecten, waaronder een van de OU, die in het voorjaar van 2019 zijn gestart binnen het ZonMw onderzoeksprogramma Microplastics & Health. In deze projecten stonden dezelfde onderwerpen centraal. In MOMENTUM werken onderzoekers van universiteiten, academische ziekenhuizen en onderzoeksorganisaties samen met bedrijven en belangrijke stakeholders. Door de nieuwe wetenschappelijke kennis levert MOMENTUM een belangrijke bijdrage aan het oplossen van het maatschappelijke probleem van microplastics in onze leefomgeving. Samenwerking en het delen van kennis is hierin cruciaal.

Onderzoekspagina Microplastics ZonMw