null Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren

OW_13091_AutonomieStructuur_head_large.jpg
Leren
Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren
Het voorbije academiejaar onderzochten Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen hoe twee van de meest effectieve leerstrategieën behandeld worden in handboeken en syllabi aan de lerarenopleidingen. Ze keken naar opleidingen bij zowel hogescholen als universiteiten in Vlaanderen en Nederland. De resultaten waren niet bemoedigend. Het onderzoek haalde de Belgische en Nederlandse media en zorgde voor een constructieve dialoog tussen de onderzoekers en lerarenopleiders. De komende weken geven ze presentaties met als onderwerp: Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren. Daarin verduidelijken ze het onderzoek en de resultaten en geven ze een overzicht van bewezen effectieve leerstrategieën en hoe je ze kunt inzetten in de klaspraktijk.

Schat aan informatie beschikbaar

Moeten leraren weten hoe hun leerlingen leren? De vraag lijkt retorisch. Als het de taak is van leraren om lessen in te richten en te plannen in functie van het leren van hun leerlingen, dan mag je toch verwachten dat leraren weten hoe leerlingen het beste leren; d.w.z. hoe hun leerprocessen werken en hoe je die kan optimaliseren. Honderd jaar cognitief wetenschappelijk onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd over effectieve en efficiënte strategieën die breed inzetbaar zijn om het leren van leerlingen te bevorderen. Ze zijn zeer effectief, kosten even veel of zelfs minder tijd dan strategieën die minder goed werken, zijn gemakkelijk implementeerbaar en zijn onmiddellijk toepasbaar, over verschillende vakken en leerjaren heen.

Effectieve leerstrategieën in lerarenopleidingen

Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen onderzochten onder begeleiding van Prof dr. P. A. Kirschner en dr. G. Camp (Open Universiteit) hoe twee van de meest effectieve leerstrategieën behandeld worden in handboeken en syllabi aan de lerarenopleidingen. Daaruit bleek dat de meerderheid van de bronnen onvoldoende duiding, voorbeelden voor de praktijk en wetenschappelijke onderbouwing gaven omtrent de leerstrategieën.

Follow-up: kant-en-klaar pakket leerstrategieën

Op 20 januari 2018 zijn de onderzoekers aanwezig tijdens ResearchED in Amsterdam. Daar geven ze een workshop waarin ze het onderzoek verduidelijken en de resultaten nuanceren. Tevens geven ze bondig, handig overzicht van bewezen effectieve leerstrategieën en hoe ze in te zetten zijn in de klaspraktijk.
In Vlaanderen.

Op 8 februari 2018 geven Surma en Vanhoyweghen een lezing tijdens de conferentie van de Vereniging van Lerarenopleiders Vlaanderen (VELOV). Deze lezing heeft een dubbel doel. De sprekers willen het gevoerde onderzoek, de gebruikte methodiek en resultaten kaderen en nuanceren. Vervolgens gaan ze in op de meest effectieve leerstrategieën zodat elke lerarenopleider met een kant-en-klaar pakket 'Wat elke leraar moet weten over hoe leerlingen leren' naar de lespraktijk kan vertrekken.

Lees meer over het onderzoek van Surma en Vanhoyweghen...