null Leren studenten aan de lerarenopleiding goed onderzochte leerstrategieën?

OW_Leerstrategie_12723_head_large.jpg
Leren
Leren studenten aan de lerarenopleiding goed onderzochte leerstrategieën?
Leren studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen leerstrategieën die wetenschappelijk onderbouwd zijn? Dat is de centrale vraag die Kristel Vanhoyweghen en Tim Surma, masterstudenten Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, wilden beantwoorden met hun masteronderzoek. Daartoe onderzochten ze hoe twee wetenschappelijk goed onderzochte effectieve (evidence-based) leerstrategieën worden behandeld in de lesmaterialen van de Nederlandse en Vlaamse lerarenopleidingen. En dat blijkt best wel tegen te vallen.

Leerstrategieën

Surma en Vanhoyweghen, beiden werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs, onderzochten welke leerstrategieën de auteurs van de lesmaterialen behandelen. Concreet zochten ze naar twee op wetenschappelijk bewijs gestoelde strategieën: gespreid leren en jezelf testen. Onderzoek heeft keer op keer aangetoond dat deze twee strategieën ook echt werken en je zou dus verwachten dat deze behandeld worden in de lerarenopleiding. Surma en Vanhoywegen doorzochten het lesmateriaal - dat wil zeggen de boeken, de syllabi, de PowerPoints® etc - van 17 lerarenopleidingen in Vlaanderen en 18 in Nederland, zowel op hbo- als universitair niveau.

Resultaten

Uit het onderzoek blijkt dat in de overgrote meerderheid van de materialen deze twee strategieën niet of nauwelijks aan de orde komen. Een opvallend resultaat gezien het overweldigende bewijs dat ze werken. Minstens zo opvallend is dat de onderzoekers merkten – hoewel dat geen onderdeel van hun onderzoek was –dat er vaak wél aandacht was voor andere pedagogische theorieën waarvan al meerdere malen wetenschappelijk bewezen is dat ze níet kloppen, zoals het idee dat studenten baat hebben bij verschillende leerstijlen.

Tim Surma en Kristel Vanhoyweghen ronden dit jaar hun masteropleiding Onderwijswetenschappen af aan de Open Universiteit. Zij werden bij hun scriptieonderzoek begeleid door prof. dr. Paul A. Kirschner [ www.ou.nl/profiel/pki ] en dr. Gino Camp [ www.ou.nl/profiel/gca ], onderzoekers bij het Welten-instituut van de Open Universiteit, en dr. Pedro de Bruyckere, onlangs bij de Open Universiteit gepromoveerde pedagoog en onderzoeker.

Lees ook deze artikels:
Handboeken leraren missen wetenschappelijke basis (bron: De Standaard)
Leraren weten niet hoe kennis het beste beklijft (bron: NRC)

Meer nieuws van het Welten-instituut.

Maak kennis met het Welten-instituut.