null Webinar: Maakt deze tijd ons depressief?

CW_Webinar_Maakt_deze_tijd_ons_depressief_head_large.jpg

Webinar: Maakt deze tijd ons depressief?

De faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit organiseert maandelijks een webinar over uiteenlopende onderwerpen. Tijdens dit webinar, dat plaatsvond op dinsdag 28 februari 2023, sprak dr. Jeroen Vanheste, universitair docent filosofie, over 'depressie vanuit een cultuurwetenschappelijke invalshoek'. Het webinar was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Depressie is een mentaal gezondheidsprobleem dat in de afgelopen decennia steeds meer om zich heen lijkt te hebben gegrepen. In westerse landen heeft gemiddeld een kleine 10% van de volwassen bevolking te kampen met een depressieve stoornis; ongeveer 20% krijgt er ooit in zijn of haar leven mee te maken. Deze cijfers zijn in enkele tientallen jaren tijd explosief gestegen. Sinds de invoering van antidepressiva als Prozac is het aantal indicaties van depressie verveelvoudigd; in Nederland slikken ruim een miljoen mensen antidepressiva.

Hoe kan deze spectaculaire toename van depressieve klachten verklaard worden? In zijn lezing benadert Jeroen Vanheste depressie vanuit een cultuurwetenschappelijke invalshoek. Hij wijst daarbij op de functie van de medical humanities, het vakgebied waarvan het uitgangspunt is dat naast de empirische natuurwetenschappen ook de literatuur, kunsten en geesteswetenschappelijke disciplines als filosofie een rol kunnen spelen bij het denken over ziekte en gezondheid. Aan de orde komen onder meer: de rol van DSM-5, het classificatiesysteem voor psychiatrische ziektebeelden; mogelijke benaderingen van depressie en de betekenis daarbij van filosofische mensbeelden; de mogelijke verbanden tussen de aard van onze (individualistische, seculiere, jachtige, neoliberale) samenleving en het veelvuldig voorkomen van depressie; en het idee van 'narratieve psychiatrie' in relatie tot depressie.

Kijk het webinar terug

Over de spreker

Jeroen Vanheste doceert filosofie aan de Open Universiteit. Zijn onderzoeksgebied betreft de cultuurfilosofie en de mental health humanities, waarin wordt onderzocht hoe de geesteswetenschappen kunnen bijdragen aan het denken over mentale gezondheidsproblemen. Hij publiceerde onder meer de boeken Denkende romans (2017) en Animo. Een kleine filosofie van het spelende leven (2020).

Meer depressie en cultuurwetenschappen?

In de cursus Cultuur, welzijn en mentale gezondheid, gaat Jeroen Vanheste verder in op depressie vanuit de cultuurwetenschappelijke hoek. In deze cursus wordt gereflecteerd op de mogelijk ziekmakende kanten van het hedendaagse moderne leven en op daaraan gerelateerde ethische vraagstukken.

In onze introductiecursus Cultuurwetenschappen ga je kennismaken met cultuurwetenschappen en studeren aan de Open Universiteit. Deze cursus gaat over de culturele perspectieven op het klimaatdebat.