null OU start twee onderzoeksprojecten over pesten

PSY_Cyberpesten_13659_head_large.jpg
Veiligheid
OU start twee onderzoeksprojecten over pesten
Met steun van de Europese Unie starten bij de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen (PenOW) aan de Open Universiteit dit najaar twee internationale onderzoeksprojecten over pesten. Het eerste project, ‘Blurred lives’, richt zich op jongeren van 14 tot 16 jaar en heeft tot doel deze groep beter te wapenen tegen cyberpesten. Het tweede project, ‘Gate-Bull’, is gericht op het basisonderwijs en wil het bewustzijn vergroten van de effecten van pesten met de nadruk op de combinatie van pesten en discriminatie. Voor de faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen sluiten deze projecten aan op een reeks van lopende en afgesloten onderzoeken op het gebied van (cyber)pesten.

Pesten en discriminatie

Discriminatie onder kinderen neemt vaak de vorm aan van pesten. Volgens een recent Europees onderzoek is 46% van de schoolkinderen de laatste drie maanden getuige geweest van pestgedrag gericht op migranten en Roma. Toch is er nog geen op onderzoek gebaseerde educatieve aanpak van discriminerend pesten. Dat is problematisch omdat dit soort pesten zich juist richt op de zwakkere groepen en leidt tot spijbelen en hoge schooluitval met alle gevolgen vandien voor de toekomst van die kinderen. Het project Gate-Bull wil daar verandering in brengen. 

Oefenen met discriminerende pestsituaties

Gate-bull staat voor ‘Using a GAmes approach to TEach children about discriminatory BULLying’. Het project ontwikkelt een game rond pesten in combinatie met discriminatie. In een virtuele 3D-omgeving worden verschillende discriminerende pestscenario’s gesimuleerd. De game laat kinderen van 11 en 12 jaar oud oefenen met deze situaties en geeft feedback op de keuzes die ze maken. Het is een veilige omgeving waarin kinderen hun interculturele en sociale competenties ontwikkelen door om te gaan met computerkarakters (Non-Player Characters). 50 leerkrachten uit vier landen worden getraind hoe ze deze game kunnen inzetten waarna  500 kinderen uit vier landen ermee aan de slag gaan. Op basis van de ervaringen uit deze pilot wordt de game doorontwikkeld en wordt een online interculturele cursus en een online training gemaakt voor leerkrachten. Instellingen uit Schotland, Nederland, Griekenland en Slowakije werken samen in dit project.

Cyberpesten

Cyberpesten blijft een lastig en moeilijk meetbaar fenomeen binnen de jongerencultuur. Onderzoekers bestempelen soms iets als cyberpesten terwijl jongeren het zien als ‘normale communicatie’. Het project Blurred lives onderzoekt daarom samen met jongeren het verband tussen sociaal-economische achterstanden, het begrip en de ervaringen met cyberpesten en de manier waarop jongeren ermee omgaan. Doelstelling is in samenwerking met jongeren van 14 tot 16 cyberpesten beter te leren begrijpen en samen een website te ontwikkelen met materialen voor leerkrachten, ouders en verzorgers én voor de jongeren zelf. Instellingen uit Ierland, Duitsland, Nederland, Italië en Engeland werken samen in dit project.

Een traditie van OU-onderzoek naar cyberpesten

Cyberpesten onder jongeren is een onderwerpen waar de vakgroepen Klinische psychologie en Gezondheidspsychologie van de Open Universiteit al langer onderzoek naar doet. Bijvoorbeeld:

  • Pestkoppen stoppen: cyberpesten bij jongeren (promotieonderzoek Niels Jacobs) 
    Bekijk de video van de promotie van Niels Jacobs  
  • Al wat ouder, maar nog steeds relevant: de masterclass Cyberpesten die de OU eind 2013 organiseerde.
  • Internationaal verschenen er verschillende publicaties waaronder Völlink, T,  Dehue, F &  Mc Guckin, C. Cyberbullyin (Eds.), From theory to interventions. Current issues in social psychology, Routledge, Taylor & Francis.

Meer nieuws van Psychologie.