null Welk type leider heeft de stad van de toekomst nodig?

PSY_LeiderschapEcosystemen_14784_head_large.jpg
Samenleving
Welk type leider heeft de stad van de toekomst nodig?
De stad van de toekomst krijgt te maken met allerlei uitdagingen. Denk maar aan sociale instabiliteit, milieuvervuiling, maar ook verkeersonveiligheid of terroristische aanvallen. Veiligheid en duurzaamheid in de stedelijke gebieden van de toekomst vragen om innovatieve (digitale) oplossingen. Om die oplossingen te vinden is samenwerking nodig tussen heel uiteenlopende partners: overheden, burgers, ngo’s, onderzoekers, onderwijsinstellingen, ondernemers, financiers, bedrijven, etc. Het project The safe city as a complex system of networks doet onderzoek naar het type leider en partner dat nodig is om een dergelijk samenwerkingsnetwerk te doen slagen.

Ecosystemen als Brainport

Bedrijven hebben al veel ervaring met innoveren door samen te werken, maar de laatste jaren is een nieuw soort samenwerking ontstaan: het ecosysteem. In dit systeem werken een diverse groep partners over langere tijd samen op meer dan één gebied. In Nederland kennen we bijvoorbeeld campussen als Brainport: een brede range aan partners werkt samen aan duurzame, innovatieve oplossingen die het leven en welzijn van mens, gezin en maatschappij moeten verbeteren. Deze samenwerkingsvorm lijkt een goede manier om de uitdagingen waar stedelijke gebieden mee te maken hebben aan te pakken. In de praktijk van het bedrijfsleven zien we dat ene ecosysteem wel slaagt, het andere niet. Wat kunnen we hier uit leren betreft ecosystemen in relatie tot een veilige stad? Het belang van leiderschap!  

Leiderschap in ecosystemen

Onderzoek laat zien dat sommige leiders er beter in slagen dan anderen om hun ecosysteem in leven te houden en oplossingen voor de maatschappij te ontwikkelen. Hoe komt dat? En welk type leider heb je dan nodig? Het bestaande onderzoek is vooral beschrijvend van aard. Zaken als gedeeld leiderschap en samenwerken op afstand lijken een rol te spelen, maar het hoe en waarom is niet duidelijk. Het project ‘The safe city as a complex system of networks: fysical and social networks for cities of today and tomorrow’ wil een stap verder gaan dan beschrijven. Het project wil vanuit een multidisciplinaire insteek empirisch onderzoek doen naar kenmerken van leiders, karakteristieken van ecosystemen en diens effectiviteit. 

De veilige stad

Het project ‘The safe city as a complex system of networks’ maakt onderdeel uit van het onderzoeksprogramma De veilige stad. Onderzoekers zijn: Nadine Roijakkers, Ward Ooms, Wim Lambrechts en Dieudonnee Cobben van de faculteit MST en Karen van Dam, Karin Proost en Mira Duif van de faculteit PenOW.