null Wereldwijde Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter pakt plasticvervuiling aan

NW_MOOC_MarineLitter_17369_head_large.jpg
Samenleving
Wereldwijde Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter pakt plasticvervuiling aan
Op 26 oktober 2020 start de Open Universiteit, in samenwerking met het United Nations Environment Program (UNEP), de 4e gratis Massive Open Online Course (MOOC) on Marine Litter. De MOOC, die in 10 talen wordt aangeboden, heeft als doel bewustzijn te creëren over zwerfafval en microplastics in zee als een wereldwijd probleem en streeft ernaar om studenten, door middel van actiegericht leren, aan te zetten met eigen initiatieven en oplossingen te komen voor hun eigen omgeving.

Vervuiling van oceanen en zeeën

Zee afval is een wereldwijd probleem dat grote invloed heeft op onze oceanen. Het treft het milieu, de gezondheid en de economie en is kenmerkend voor de wegwerpmaatschappij. Met de wereldwijde groei van afval en de trage afbraak, neemt de hoeveelheid zwerfvuil in het mariene milieu exponentieel toe. Deze MOOC maakt deel uit van de Clean Seas Campaign en draagt bij aan de missie van het Global Partnership on Marine Litter (GPML), dat streeft naar de bescherming van het wereldwijde mariene milieu, het menselijk welzijn en het dierenwelzijn door de uitdagingen van het zwerfvuil op zee aan te pakken.

MOOC

Sinds de start hebben meer dan 22 duizend mensen deelgenomen aan de cursus. De MOOC wil mensen van alle leeftijden inspireren om actie te ondernemen en leiderschap te tonen, door voorbeelden en casestudies aan te reiken die inspireren tot gerichte acties en het bewustzijn stimuleren om met creatieve oplossingen te komen voor dit urgente wereldwijde probleem. Het studiemateriaal bestaat uit een reeks lezingen, casestudies en video's.

Inschrijven vanaf nu mogelijk

De MOOC is een gratis cursus die op 26 oktober 2020 van start gaat. Inschrijving is vanaf nu mogelijk, tot vrijdag 20 november. De cursus is beschikbaar in de volgende talen: de Expert Track wordt aangeboden in het Engels, Spaans en Russisch; de Leadership Track is beschikbaar in het Chinees, Arabisch, Frans, Portugees, Indonesisch, Vietnamees en Thai. Na het voltooien van één of beide tracks ontvangt u een certificaat van deelname en gratis toegang tot al het cursusmateriaal op het 24-uurs online Trifork-platform.

Samenwerking met UNEP

De Open Universiteit en het United Nations Environment Program (UNEP) hebben deze MOOC in het leven geroepen om de publieke belangstelling voor capaciteitsopbouw en bruikbaar leren over zwerfvuil op zee aan te pakken, maar ook om mogelijkheden te creëren om een breder publiek te bereiken. In de komende vijf jaar willen we nog veel meer mensen over de hele wereld samenbrengen om te proberen oplossingen te vinden voor deze complexe uitdaging, ongeacht hun academische en professionele achtergrond of locatie. Dr. Ansje Löhr is projectleider.