ALG_Dies2017_head_large.jpg
OU Wetenschapsprijs 2017
Tijdens de diesviering op 26 september 2017 werd de jaarlijkse OU Wetenschapsprijs uitgereikt. Dit jaar aan een onderzoeker die minder dan twaalf jaar geleden is gepromoveerd en die opvalt door origineel en goed onderzoek. De prijs bestond uit een beeldje, een oorkonde en een cheque van 3.000 euro.

Genomineerden

Er waren vijf genomineerden van de drie faculteiten: dr. Sung-Shik Jongmans (faculteit Management, Science & Technology), dr. Martijn van der Burg (faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen), mr. dr. Bastiaan van der Velden (faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen), dr. Gjalt-Jorn Peters (faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen) en dr. Halszka Jarodzka (faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen).

Criteria

Bij de keuze voor de OU Wetenschapsprijs 2017 speelde de volgende criteria een rol :

  • Kwaliteit van het onderzoek
  • Maatschappelijke relevantie
  • Publicitaire aandacht voor het onderzoek
  • Het onderzoek is van speciale betekenis voor de Open Universiteit als wetenschappelijke instelling
  • Van het onderzoek gaat een ‘wervende kracht’ uit
  • Erkenning buiten de OU c.q. gebleken waardering door ‘peers’

Jury

Besluiten worden in een juryvergadering slechts genomen indien meer dan de helft van het aantal juryleden aanwezig is. In alle gevallen van stemming geschiedt de beslissing bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter. De jury stelt een juryrapport op waarin de verschillende kandidaten kort worden besproken en de winnende onderzoeker gemotiveerd wordt bekend gemaakt. Het staat de jury vrij te besluiten dat de prijs niet wordt toegekend.

De jury was samengesteld uit drie vertegenwoordigers van de faculteiten en werd voorgezeten door onze rector magnificus prof. mr. Anja Oskamp.