ALG_DiesNatalis2021_head_large.jpg
Dies natalis 2021
360° kijk op gezondheid
In het academisch jaar 2021-2022 viert de Open Universiteit haar 37-jarig bestaan. Op vrijdag 24 september 2021 vindt de viering van de 37e dies natalis plaats in Theater Heerlen. Het thema van deze dies is '360 graden kijk op gezondheid'. Tijdens de diesviering wordt een eredoctoraat uitgereikt, alsook de OU Wetenschapsprijs. De dies is online via livestream te volgen. De academische zitting begint om 15.00 uur.

Redes

Sprekers zijn: prof. dr. Jet Bussemaker, voorzitter Raad voor Volksgezondheid & Samenleving en prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit.

Eredoctoraat

Tijdens de academische plechtigheid overhandigt de Open Universiteit een eredoctoraat aan prof. dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. De erepromotor is prof. dr. Lilian Lechner, hoogleraar Gezondheidspsychologie aan de Open Universiteit.

OU Wetenschapsprijs

Volgens traditie wordt tijdens de viering ook de OU Wetenschapsprijs uitgereikt aan een onderzoeker verbonden aan de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoeksprestaties.

Binnenkort volgt hier meer informatie over het programma.

Symposium

Voorafgaand aan de viering van de dies natalis vindt een symposium plaats rond hetzelfde thema. Donderdagmiddag 23 september staat bij het symposium de digitale transformatie van de zorg centraal, vrijdagochtend 24 september ligt de focus op cure, care en gezondheidsbevordering in de regio. Meer informatie staat op 'Symposium - 360° kijk op gezondheid'.

Eerdere diesvieringen