null Bijeenkomst 'Brein en leren: feiten of fabels?'

OW_KennisBrein_WoordjesLeren_19609_head_large.jpg

Bijeenkomst 'Brein en leren: feiten of fabels?'

Op 1 maart 2023 van 14.30 - 17.00 uur verzorgt Renate de Groot, hoogleraar Biopsychology of Learning, een interactieve workshop voor de deelnemers van NPO@Limburg. In de workshop gaat ze in op feiten en fabels rond brein en leren.

Feiten bevestigen en fabels ontmantelen

Renate de Groot gaat in op vragen zoals: Kun je executieve functies trainen? Is IQ genetisch bepaald? Hoe/In welke mate beïnvloedt de mindset en instructiestijl van docenten de motivatie van de leerling voor school? Gebruiken we echt maar 10% van onze hersenen? Bestaan er leerstijlen en moet je dan de voorkeursleerstijl van een leerling stimuleren? Is het waar dat minimaal 70% van de leerlingen niet lekker in zijn/haar vel zit? Kunnen we leren bevorderen door gezonde voeding en voldoende fysieke activiteit? Kunnen pubers zelfreguleren?

NPO@Limburg

Onder de noemer NPO@Limburg is een grote groep scholen samen de Open Universiteit en de Universiteit Maastricht aan de slag gegaan met het Nationaal Programma Onderwijs. Zij zijn gestart met het inventariseren van de stand van zaken nu en de behoeften bij de scholen. Het resultaat van die uitvraging is online beschikbaar. Aanmelden voor de interactieve workshop is helaas niet meer mogelijk.