null Herman Simissen schrijft boek over Theodor Lessing

CW_Letterkunde_12555_head_large.jpg
Herman Simissen schrijft boek over Theodor Lessing
In Theodor Lessing’s Philosophy of History in Its Time gaat dr. Herman Simissen in op de ontstaansgeschiedenis van de filosofie van geschiedenis van de Duits-Joodse filosoof Theodor Lessing (1872 - 1933). Lessing ontwikkelde in zijn boeken Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen (1919 en 1927) een eigen kijk op de aard en betekenis van de geschiedschrijving. Het boek is verschenen op 12 mei 2021.

Lessing en de geschiedfilosofie

Theodor Lessing ontkent enerzijds ten stelligste dat historici het verleden kunnen kennen zoals het werkelijk gebeurd is. Anderzijds benadrukt hij het uitzonderlijke belang van de geschiedenis binnen een cultuur, vanwege wat hij haar religieuze functie noemt. Zijn indringende analyse van de geschiedenis is opmerkelijk relevant voor lopende debatten over het wezen van de geschiedenis. Het boek is de eerste monografie in het Engels over dit onderwerp. Het maakt deel uit van de serie Philosphy of History and Culture van uitgeverij Brill.

Herman Simissen

Herman Simissen is universitair docent aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Binnen deze faculteit verzorgt hij onderwijs in de filosofie en de geschiedenis. Sinds 2003 is hij hoofdredacteur van Streven. In dit blad, dat sinds 2020 niet meer in druk verschijnt maar alleen nog online, publiceert hij regelmatig over onderwerpen uit de geschiedenis, de filosofie, hedendaagse Nederlandse en Engelse literatuur, en klassieke muziek.
Theodor Lessing’s Philosophy of History in Its Time is online en in de boekhandel verkrijgbaar.