null Editie Team Performance Management onder redactie van OU-medewerkers

MW_CPPOI_14434_head_large.jpg
Leren
Editie Team Performance Management onder redactie van OU-medewerkers
Eind 2018 besteedde een uitgave van het tijdschrift Team Performance Management, An International Journal aandacht aan het onderwerp teamleren en veerkracht. Prof. dr. Marjolein Caniels en dr. Jeroen de Jong, beiden verbonden aan de faculteit Management, Science & Technology zijn de gasthoofdredacteuren voor deze uitgave.

Over de uitgave

Marjolein Caniels en Jeroen de Jong: “Deze editie doet recht aan het belang van het onderwerp voor wetenschap en praktijk. Er moet echt meer aandacht komen bij organisaties en in wetenschappelijke studies voor de rol van team leren en team veerkracht. Veel studies kijken louter naar eigenschappen van medewerkers en eigenschappen van de organisatie. Het team wordt nog te vaak over het hoofd gezien. Teams kennen echt een eigen dynamiek. Binnen een team kunnen mensen elkaar opvangen. Voor mensen en managers in organisaties is het belangrijk om aandacht te besteden aan teams en in het bijzonder hoe teams het beste ondersteund kunnen worden.”

De editie bevat meerdere artikelen van medewerkers en/of alumni verbonden aan de faculteit.

Achtergronden

In de afgelopen jaren is teamwork gemeengoed geworden in organisaties. Het werk wordt georganiseerd rond teams volgens het principe "het geheel is meer dan de som der delen". Het samenbrengen van mensen om te werken aan collectieve taken wordt gezien als een middel om creativiteit en effectievere en efficiëntere werkprocessen te bevorderen. Het is daarbij van belang om te begrijpen via welke processen teams het benodigde leren tot stand brengen om veerkrachtig te worden. En hoe wordt, omgegaan met snel veranderende omgevingscondities en negatieve gebeurtenissen die teamprocessen en ontwikkeling kunnen belemmeren of zelfs hun levensvatbaarheid in gevaar kunnen brengen.
Het vermogen om te leren en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden wordt vaak geassocieerd met de term veerkracht. De veerkracht van het team dient om teams te voorzien van het vermogen om terug te komen na mislukking, tegenslagen, conflicten of een andere bedreiging voor de effectiviteit van een team.

Onderzoeksprogramma Learning and innovation in resilient systems

Het onderzoeksprogramma Learning and Innovation in Resilient Systems van de faculteit Management, Science & Technology integreert de vakgebieden managementwetenschappen, natuurwetenschappen en informatica rond het thema veerkrachtige systemen. Hoofddoel van het onderzoek is het vergroten van ons begrip van de innovatieve en lerende mogelijkheden van veerkrachtige systemen, met een focus op informatie en computersystemen, organisatie- en managementsystemen en omgevingssystemen.

Om dit hoofddoel te bereiken zijn drie subprogramma’s geformuleerd die focussen op veerkracht (resilience), leren en innovatie.
Meer weten over de publicatie? Ga dan naar de online uitgave.