null Hoe ervaren burgers de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus?

MW_Onderzoek_Invloed_Corona_17185_head_large.jpg
Hoe ervaren burgers de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus?
Een internationale groep gedragswetenschappers gaat meten hoe burgers de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus ervaren. Dat gebeurt door middel van een vragenlijst die verspreid wordt in 35 landen en in 29 talen. Circa honderdvijftig experts, onderzoekers en vertalers verspreid over de hele wereld werken op vrijwillige basis mee aan het project. Een van die vrijwilligers is Gjalt-Jorn Peters, tevens onderzoeker bij de Open Universiteit. Samen met Sylvia Roozen van de Universiteit Maastricht is hij initiatiefnemer en coördinator.

Wat doen mensen nu? En hoe kan het beter?

Gjalt-Jorn Peters: 'Over het algemeen hebben mensen veel moeite hun gedrag aan te passen. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de bestrijding van overgewicht of roken. Met de Your COVID-19 Risk tool ondersteunen we mensen hierbij. We vragen wat mensen nu doen en geven adviezen die daarop zijn afgestemd.' Lukt het in openbare ruimtes afstand te houden? Ga je wel of niet op familiebezoek? Na welke situatie was je wel of niet je handen? Voelt afstand houden vreemd aan of best normaal? Dit soort vragen vormen de basis voor de adviezen.

Waarom wordt de ene maatregel beter opgevolgd dan de andere?

De enquête bevat ook een aantal meer gedetailleerde vragen over één bepaalde gedragsmaatregel, namelijk het anderhalve meter afstand houden. Peters: 'Deze meer gedetailleerde vragen stellen we om de tool te verbeteren, maar met de inzichten die ze opleveren kunnen we ook betere campagnes te ontwikkelen. Hiermee brengen we namelijk in kaart waarom mensen soms wel, en soms niet voldoende afstand houden. Met de uitkomsten hopen we overheden beter te kunnen adviseren over nog te nemen maatregelen en over toekomstige informatiecampagnes.'

Eigen keuze

De deelnemers kunnen zelf aangeven hoeveel van die gedetailleerde vragen ze willen beantwoorden. Peters: 'Met de uitkomsten wordt de volgende versie van de tool beter, maar de gebruikers hebben er nu zelf niets aan om die vragen te beantwoorden. Daarom laten we ze zelf kiezen hoeveel vragen ze willen beantwoorden. Standaard staat '4' aangegeven, maar iedereen kan dat zelf aanpassen. Het minimum is 0 en het maximum 20. We hopen natuurlijk dat de deelnemers zoveel mogelijk van deze gedetailleerde vragen beantwoorden.'

Hoe corona-proof ben jij?

Na het invullen van de vragenlijst krijgen de deelnemers meteen een score en ze krijgen advies en praktische tips over hoe zij hun score kunnen verbeteren. De tips zijn heel praktisch: 1,5 meter is de lengte van een fiets, zing bij het handen wassen het refrein van een van deze liedjes om je aan de 20 seconden-regel te houden. Gjalt-Jorn Peters: 'Deze adviezen hebben we opgesteld op basis van een technologie, de zogenaamde 'acyclic behavior change diagrams' (ABCDs), die we hier bij de Open Universiteit hebben ontwikkeld. Met die technologie kun je precies kijken waar elke zin zich op richt, en hoe je die zin het beste kunt formuleren. Het lijkt heel simpel, maar er ligt een complex model achter op basis van de gedragsveranderingswetenschap.' De onderliggende diagrammen worden op dit moment afgemaakt en worden dan ook openbaar, net als alle andere onderdelen van het project.

Meedoen?

De online tool wordt verspreid in 35 landen en in 29 talen. De enquête is anoniem. Meedoen? Vul de vragenlijst in op your-covid-19-risk.com/.