null Kijk het webinar terug: De hoogste rechters en de Duitse bezetter in zeven landen 1939-1945

RW_Webinar_DerkVenema_head_large.jpg
Kijk het webinar terug: De hoogste rechters en de Duitse bezetter in zeven landen 1939-1945
In zijn webinar vertelde dr. Derk Venema, universitair docent encyclopedie van het recht, over de hoogste rechters onder de Duitse bezetting. Het webinar, dat plaatsvond op maandag 9 mei 2022, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Wie dacht dat alles over de Tweede Wereldoorlog wel zo’n beetje is onderzocht en beschreven, heeft het toch mis. De rechtspraak onder Duitse bezetting is nog een relatief blinde vlek in de geschiedschrijving. Derk Venema publiceert later dit jaar een boek (open access beschikbaar) waarin voor het eerst uiteen wordt gezet hoe de hoogste rechters in alle door Nazi-Duitsland bezette democratieën hun werk deden. Auteurs uit alle betreffende landen laten zien hoe de bezetter de rechtspleging trachtte te sturen, te gebruiken en te infiltreren. Ook laten ze zien wat de dilemma’s van de rechters zijn: in functie blijven om zo te kunnen onderhandelen met de vijand, of juist uit protest opstappen om een statement te maken? In tijden van oorlog speelt 'morele hygiëne' een grote rol bij het beoordelen van gedrag, ook dat van rechters. Derk Venema legt uit hoe de rechters hun functie bleven uitoefenen, of juist opstapten, welke gevolgen dat had en hoe dat na de oorlog werd geëvalueerd.

Kijk het webinar terug

Over de spreker

Dr. Derk Venema is universitair docent encyclopedie van het recht aan de Open Universiteit en docent beroepsethiek in de rechtersopleiding (SSR).