null Kijk het webinar terug: Polen en de voorrang van het EU-recht

RW_Webinar_JesseClaassen_Polen-EUrecht_head_large.jpg
Kijk het webinar terug: Polen en de voorrang van het EU-recht
In zijn webinar ging Jesse Claassen, universitair docent Europees recht, in op de recente uitspraak van het Poolse constitutionele hof die openlijk ingaat tegen de voorrang van het EU-recht. Het webinar, dat plaatsvond op maandag 6 december, was middels een livestream te volgen. De opname is nu terug te kijken.

Inhoud

Op 7 oktober 2021 bereikte de rechtsstatelijke achteruitgang in Polen een nieuw dieptepunt. In een zaak aangespannen door de Poolse premier verklaarde het Poolse constitutionele hof enkele fundamentele bepalingen uit het EU-Verdrag onverenigbaar met de Poolse grondwet. Daarmee wordt lijnrecht ingegaan tegen het basisprincipe dat het EU-recht voorrang heeft boven het nationale recht van de lidstaten. In dit webinar zullen allereerst de precieze implicaties van deze uitspraak worden geduid. Vervolgens zal worden stilgestaan bij de mogelijkheden die de EU heeft om tegen deze uitspraak op te treden.

Kijk het webinar terug


Bekijk ook de presentatie.

Over de spreker

Mr. Jesse Claassen is universitair docent Europees recht aan de Open Universiteit. Momenteel zit hij in de afrondende fase van zijn promotieonderzoek, dat gaat over de verhouding tussen de nationale rechters en het Hof van Justitie van de EU. In het bijzonder onderzoekt hij de motieven van nationale rechters om al dan niet prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie van de EU.