null Materiaal Playground Heroes tegen discriminerend pesten beschikbaar

PSY_GATEBULL_pesten_15750_head_large.jpg
Samenleving
Materiaal Playground Heroes tegen discriminerend pesten beschikbaar
Regelmatig worden kinderen gepest vanwege hun geloof, huidskleur of de sociale groep waartoe ze behoren. De Open Universiteit ontwikkelde in een Europees project de lesmethode Playground Heroes om dit discriminerend pesten aan te pakken. Alle lesmateriaal is vanaf nu gratis online beschikbaar.

Het doel van Playground Heroes is kinderen in de hoogste klassen van het basisonderwijs (10 tot 12 jaar) te leren discriminerende pestsituaties te herkennen. Ook leren de jonge tieners hoe ze veilig en constructief kunnen ingrijpen als ze getuige zijn van zo’n pestsituatie. Het lesmateriaal bestaat uit een educatieve game, een videotraining voor docenten en een lesplan met activiteiten voor de hele klas. Alle onderdelen zijn ook in het Nederlands te downloaden. 

Europese samenwerking

De Open Universiteit ontwikkelde en testte de methode en materialen met drie andere Europese universiteiten in vier landen in het samenwerkingsverband GATE-BULL. GATE-BULL staat voor ‘Using a games approach to teach children about discriminatory bullying’. ‘Discriminerend pesten heeft een extra lading omdat het ook gaat over de sociale groep waar iemand toe behoort, zoals de familie, de culturele of bevolkingsgroep’, aldus Roy Willems, die namens de OU als onderzoeker betrokken is bij het project. ‘Deze pestincidenten hebben niet alleen invloed op de eigenwaarde en kwaliteit van leven van kinderen, maar kunnen ook leiden tot gevoelens van vervreemding of schaamte voor de groep waartoe ze behoren. Daarnaast houdt dit pestgedrag vooroordelen en discriminatie in stand.’

Veilige klas

Op 29 januari 2020 presenteerde Willems de game en de resultaten van het effectiviteitsonderzoek tijdens de trainingsdag ‘Een veilige klas voor iedereen’. Metingen lieten zien dat kinderen over het algemeen voor de start van het programma al positief scoorden op verschillende aspecten. Willems: ‘Ze willen helpen als ze een pestincident zien en vinden ook kinderen van verschillende etnische achtergronden of met overgewicht leuk.’ De deelnemende kinderen rapporteerden over het algemeen lage angstscores over kinderen van verschillende sociale groepen. Willems: ‘Als effect van het programma zien we dat kinderen die het hebben gevolgd wel een positievere groepsnorm rapporteren dan kinderen die het niet volgden. Deelnemers denken dus vaker dat ze vrienden zouden willen helpen.’

Moslimkinderen

Daarnaast rapporteerde de meerderheidsgroep van blanke kinderen met een christelijke of niet-religieuze achtergrond een lagere angstscore over moslimkinderen. Kinderen van etnische minderheidsgroepen lieten een groter vertrouwen zien om hun eigen groep te verdedigen tegen pestgedrag. 
De game en opdrachten blijken goed binnen de eigen lesprogramma’s te passen. ‘De feedback die ik van de betrokken Nederlandse leerkrachten kreeg, was unaniem positief’, zegt Willems. ‘Tijdens het gamen komen gesprekken op gang en de opdrachten helpen bij moeilijk bespreekbare thema’s. De game is leuk om te spelen en past bij de leeftijdsgroep. Verder zijn de lesopdrachten volgens de leerkrachten goed uitvoerbaar en zorgen ze voor meer verdieping.’ In Schotland is de game inmiddels zelfs geïntegreerd in de nationale anti-pestcampagne 'Choose Respect'.

Kijk voor alle informatie op de website van GATE-BULL