null Onderzoek: Autismegeleidehond verbetert levenskwaliteit in gezin

PSY_Huisdier_13342_head_large.jpg
Geluk
Onderzoek: Autismegeleidehond verbetert levenskwaliteit in gezin
Een kind met een of andere vorm van autisme betekent voor de ouders over het algemeen een extra zorg en veel opvoedstress. De kwaliteit van hun dagelijkse leven kan hieronder lijden. Uit onderzoek van de Open Universiteit blijkt dat de aanwezigheid van een autismegeleidehond in het gezin kan leiden tot minder stress bij de ouders en een verbetering in het gedrag van het kind. Daardoor verbetert de kwaliteit van leven in de gezinnen.

Autismebegeleidingshond

Al een groot aantal jaren plaatst KNGF-geleidehonden speciaal opgeleide honden in gezinnen met een jong kind met autisme. Dat gebeurt na zorgvuldige selectie en matching. Marie-José Enders, Inge Noback en Theo Verheggen hebben nu onderzocht welk effect de aanwezigheid van een autismegeleidehond heeft op het gezin. Een eerste pilotstudie van 25 gezinnen liet al positieve effecten zien op het gebied van toegenomen veiligheid van het kind en toegenomen levenskwaliteit van kind en gezin. Inmiddels zijn ook de eerste resultaten van een vervolgonderzoek beschikbaar. Inge Noback presenteert de resultaten op het congres van de International Society for Anthrozoology (ISAZ) dat plaatsvindt van 22 tot 27 juni 2017 in Davis, California.

Positief voor kind en gezin

Waar voor de komst van de hond de opvoedstress bij de ouders hoog tot zeer hoog was, bleek die stress een jaar na de komst van de hond flink te zijn afgenomen. De ouders voelen zich competenter, kunnen de situatie beter aan en zijn minder depressief. Ook bij de kinderen zijn er verbeteringen zichtbaar. Ze konden beter contact maken met anderen, konden zich beter oriënteren in tijd, ruimte en plaats en ze raakten minder overstuur bij veranderingen. Al in het eerste half jaar waren er grote veranderingen te zien in het gedrag van het kind, maar dan vooral in situaties waarin de hond aanwezig was. Als de hond niet aanwezig was, waren in het gedrag op een paar uitzonderingen nagenoeg geen veranderingen zichtbaar. Na een jaar waren de eerder vastgestelde positieve effecten in de situatie met hond nog steeds aanwezig. Bovendien bleek in alle situaties, met én zonder hond, de zelfredzaamheid en de verbeelding toegenomen te zijn, terwijl woede-uitbarstingen en herhalingsgedrag waren afgenomen.